Saturday, December 13, 2008

Blog လုပ္နည္း အျပည္႔အစံု

မိမိမွာ Gmail Account တစ္ခုရွိျပီး၊ ျမန္မာလုိစာစီႏုိင္ရန္အတြက္ ZawGyi Font ကိုလည္း Install ျပီးခဲ့ျပီဆုိရင္ Blog တစ္ခုကို စတင္ဖန္တီး နုိင္ၾကပါျပီ။ Blog တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖုိ႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။


Step 1) Sign in to blogger

Step 2) Display name (or) Author name

Step 3) Name your blog

Step 4) Choose your template

Step 5) Publish your first pest


မွတ္ခ်က္။ ။ ထုိအဆင့္မ်ားျပီးဆံုးလွ်င္ ဘေလာ့တစ္ခုကို ရရွိျပီ ျဖစ္ပါသည္။


Step1) Sign to Blogger

မိမိ Gmail Account တစ္ခုရွိျပီဆုိရင္ Blog တစ္ခုဖန္တီးရန္အတြက္ www.blogger.com မွာ Sign in တစ္ခုလုပ္ရပါမယ္။ သြားပံဳက Browser program တစ္ခုျဖစ္တဲ့ IE (0r) Mozilla ၏ Address bar တြင္ www.blogger.com ဟု ရုိက္ထည့္ျပီး Enter key ကိုႏွိပ္ပါ။

Blogger home page ၏ အေပၚညာဘက္ေထာင့္တြင္ “ sign in area ” ၏ အေပၚရွိ Language တြင္ English ျဖစ္ရပါမယ္။ Email Address (ဥပမာ- username@gmail.com) ၊ Password ေနရာတြင္ ၄င္း Email password တုိ႔ကို ရုိက္ထည့္ပါ။ ျပီးလွ်င္ Keyboard မွ Enter ကိုႏွိပ္ပါ (သုိ႔) Sign in တြင္ Click ႏွိပ္ပါ။Step 2) Display Name (0r) Author Name

မိမိထည့္သြင္းသည့္ Email ႏွင့္ Password တုိ႔ မွန္ကန္ပါက Signup လုပ္ဖို႔ရန္ ေတာင္းခံပါလိမ့္မည္။ Display name ေနရာတြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာ အမည္ကို ရုိက္ထည့္ပါ။ ဒီေနရာမွာ ထည့္သြင္းေပးလုိ္က္တဲ့ အမည္ကို Blog မွာတင္သမွ် Post တုိ႔၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေဖာ္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာက Post မွာ ေရးသူ (သုိ႔)ကေလာင္အမည္ျဖစ္ပါတယ္။ သည့္အတြက္ အမည္၀ွက္ႏွင့္ ေရးခ်င္ရင္ မိမိအမည္ရင္း အစားအျခားအမည္၀ွက္ တစ္ခုထည့္သြင္းရပါမည္။


Display name ထည့္သြင္းခဲ့ျပီးျပီဆုိရင္ ေရွ႕ဆက္သြားဖုိ႔ရန္အတြက္ Blogger မွ ထုတ္ျပန္ေသာ Term of Service ေတြကို လက္ခံသေဘာတူရပါမယ္။ Trem of service ေဘးရွိ Check box တြင္ အမွန္ျဖစ္ေပၚေအာင္
Click တခ်က္ႏွိပ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ Button တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။


မွတ္ခ်က္။ ။ ယခုထည့္ေပးခဲ့သည့္ Display name အတုိင္းပင္ အျမဲတမ္းသံုးရေတာ့မည္ဟု မစုိးရိမ္ပါႏွင့္။ Blog တစ္ခု အစအဆံုးဖန္တီးျပီးသြားသည့္ ေနာက္ပိုင္း Display name ကို အခ်ိန္မေရြး မိမိႏွစ္သက္သလုိ ေျပာင္းလဲေရးသားႏုိင္ၾကပါတယ္။Step3) Name your Blog

ဒီအဆင့္မွာ Blog title ႏွင့္ URL လုိ႔ေခၚတဲ့ မိမိ Blog လိပ္စာတုိ႔ကို သတ္မွတ္ထည့္သြင္းေပးရပါမယ္။


စာအုပ္အမည္တုိ႔ႏွင့္ သေဘာတရားတူပါတယ္။ Blog title ကို ျမင္ၾကရုံျဖင့္ အထဲမွာ ဘယ္လုိ အေၾကာင္းအရာေတြ ေရးသားထားမလဲဆုိတာကို မွန္းမိႏို္ငေစပါက ပိုေကာင္းပါတယ္။ ႏွစ္သက္ရာ အမည္ကို Blog Title တြင္ ရုိက္ထည့္ရာတြင္
Title ကို ျမန္မာလုိ ေပးခ်င္ပါကလည္း ေပးႏုိင္သည္။


URL (or) Blog Address

Bolg လိပ္စာကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ မိမိ Blog ကို ဖတ္သူတို႔အေနႏွင့္ မွတ္မိလည္းလြယ္ရမယ္။ ရုိက္လုိ႔လည္း လြယ္ရမယ့္ အမည္မ်ိဳးျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိနာမည္ (သို႔) Blog title ကိုပင္ ျပန္ေပးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အေရးၾကီးတာက လိပ္စာကို အဂၤလိပ္လုိသာေပးရပါမည္။ အထူးသတိျပဳပါ။


မိမိေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းမည့္ စကားလံုးတုိ႔၏ ေနာက္တြင္ blogspot.com ပါရွိမည္ျဖစ္ရာ မိမိ Bolg လိပ္စာအျပည့္အစံု http://www.name.blogspot.com ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ Blog Address တစ္ခု သည္ အျခားမည္သည့္ Address တုိ႔ႏွင့္မွ မတူညီႏုိင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္လိပ္စာ ျဖစ္ၾကရပါမယ္။ သည့္အတြက္ မိမိအလုိရွိရာအမည္ပါ လိပ္စာအတိုင္း ရရႏုိင္မရႏုိင္ဆုိတာ စစ္ေဆးၾကရပါမယ္။ Check Availability တြင္ Click ႏွိပ္ျပီးစစ္ေဆးပါ။ အျခားသူတဦး လိပ္စာႏွင့္ တူေနပါက ေျပာင္းခုိင္းပါလိမ့္မည္။


လိပ္စာတူရွိေနရင္ အနီေရာင္ စာလံုးေတြႏွင့္ not available ဆုိျပီးျမင္ရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ယူသံုးလုိ႔ရႏုိင္တဲ့ အမည္ေတြကို အၾကံျပဳေဖာ္ျပထားပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီအမည္ေတြထဲက တစ္ခုခုကို Click ႏွိပ္ျပီး ေရြးခ်ယ္ နုိင္တယ္။ မၾကိဳက္ဘူးဆုိရင္ စိတ္တုိင္းက်အမည္တစ္ခု ရိုက္ထည့္ျပီး Check Availibility ျဖင့္ ထပ္မံစစ္ေဆးၾကည့္ရမယ္။ လိပ္စာမတူ၊ လိပ္စာတူမရွိပါက “available” ဆိုတာကိုျမင္ၾကရမယ္။ ေရွ႕ဆက္သြားရန္အတြက္ continue တြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။မွတ္ခ်က္။ ။ Title ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Address ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျပာင္းႏုိင္ပါတယ္။ Address ေျပာင္းမယ္ဆုိရင္ သတိျပဳရမွာက မိမိ Blog ၀င္ေရာက္ဖတ္ရူ႕သူေတြ မ်က္ေျချပတ္သြားႏုိင္ပါတယ္။Step 4) Choose your Template

Template ဆိုတာမိမိ Blog ရဲ႕ design ၊ တနည္းဆုိရရင္ Webpage ရဲ႕ degsin ျဖစ္ပါတယ္။ အျဖဴေရာင္ေနာက္ခံ၊ အစိမ္းေရာင္ေနာက္ခံ၊ အမည္းေရာင္ေနာက္ခံ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ Blogger မွာ အဆင္သင့္ ယူသံုးႏုိင္တဲ့ Template မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ Blog ကို အစိမ္းေရာင္ေလးေနာက္ခံႏွင့္ လုိခ်င္ရင္ Scrodl bar ကို အေပၚေအာက္ဆြဲျပီး အစိမ္းေရာင္ပါတာေလးေရြးေပါ့။


Scroll bar ကို အေပၚေအာက္ဆြဲေရြးျပီး ပိုမိုတိက်စြာ သိခ်င္ရင္ စိတ္၀င္စားစရာ Template ၏ review တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ Blog တစ္ခုကို အစအဆံုးေရးျပီးသြားတဲ့အခါ မိမိ Blog အား Webpage တစ္ခုအေနႏွင့္ ဘယ္လုိျမင္ရမလဲဆုိတာကို သီးျခား Window တစ္ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။


အျခားေသာ Blog Setting ေတြကဲ့သို႔ပင္ Template ကို အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ ေရြးခဲ့တဲ့ Template အတုိင္းပဲံအျမဲျဖစ္ေနေတာ့မယ္လုိ႔ စုိးရိမ္စိတ္မထားပါႏွင့္။ စျဖစ္သြားေအာင္ လက္သင့္ရာေရြးျပီး ေနာက္မွ ေျပာင္းမယ္ဆုိရင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။


မိမိႏွစ္သက္ရာ Template ရွိ Radio button ကို Click ႏွိပ္ျပီး Select လုပ္ပါ။ Template ေရြးျပီးျပီဆုိရင္ Continue button တြင္ Select လုပ္ပါ။ Template ေရြးျပီးျပီဆုိရင္ Continue button တြင္ Click ႏွိပ္၍ ေရွ႕ဆက္သြားပါ။Step 5) Publish Your First Post

Template ကိုေရြးခဲ့ျပီးျပီဆုိရင္ Blog တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ Create လုပ္ျပီးျပီျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာ Page ကို ျမင္ၾကရပါမယ္။ ထုိ Page ေပၚမွ Your blog has been create! စာတန္းေအာက္ေျခမွ Start blogging တြင္
Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။


ဒီအဆင့္သို႔ေရာက္ျပီဆုိရင္ သိရမွာက blog တစ္ခုလုိေတာ့ ဖန္တီးျပီးျပီ။ သို႔ေသာ္ ဘာမွမရွိေသးတဲ့ အခြံခ်ညး္သက္သက္လုိ႔သိထားရပါမယ္။ ဥပမာ-ဆုိရရင္ ေျမေနရာ (Address) ရလုိ႔ ႏွစ္သက္ရာပံုစံ (Template) ႏွင့္ အိမ္လည္းတည္ေဆာက္ျပီးျပီ ျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္ရအံုးမယ္။ ဒါေတြျဖည့္ျပီးမွသာ ေနလုိ႔ရႏုိင္ျပီျဖစ္တဲ့ အိမ္တစ္လံုးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိမယ္ေပါ့။


ထုိသေဘာတရားအတုိင္းပါဘဲ။ ကိုယ္လုိခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြရယ္၊ စာေတြရယ္ ေရးမယ္။ တင္ခ်င္တဲ့ ပံုေတြတင္ျပီး ေ၀ေ၀ဆာဆာျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၾကရပါအံုမယ္။ အဲ့ဒီလုိစာေတြေရးတင္ျခင္း၊ ပံုေတြလွမ္းတင္ျခင္းကို Post တင္တယ္လုိ႔ေခၚပါတယ္။


စျပီး Post လုပ္ရန္အတြက္ Start Blogging တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ စာေတြေရးသားႏုိင္မယ့္ ပံုေတြထည့္ႏုိင္တဲ့ Window တစ္ခုက်လာပါမယ္။ ၄င္းကို Post Editor လုိ႔လည္းေခၚပါတယ္။Post Title

ဒီေနရာမွာက Post title ၊ ဟုိေရွ႕မွာျဖည့္ခဲ့တဲ့ Title က Blog title ။ မေရာေထြးမိပါေစႏွင့္။ Blog title ဆုိတာက စာအုပ္အမည္လုိ တစ္ခုပဲရွိမယ္။ Post title ဆုိတာက ကိုယ္တင္ရင္ တင္သေလာက္မ်ားမယ္။ ဥပမာ ဆုိရရင္ Blog တစ္ခုထဲမွာ post ဆယ္ခုတင္ရင္ Post title ဆယ္ခုရွိမယ္ေပါ့။


Text Area

ေရးလုိသမွ် Text area ထဲမွာေရးသားၾကပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ ေရးသားသမွ်တုိ႔သည္ မိမိတင္မည့္ Post ၏ စာကိုယ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။


ေရးလုိသမွ်ေရးျပီး၍ စိတ္တုိင္းက်ျပီဆုိရင္ Publish post တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ေရးခဲ့ေသာ Post ကို အင္တာနက္ေပၚမွတဆင့္ အမ်ားသူငါ ၾကည့္၍ရေအာင္ ေအာင္ျမင္စြာ လႊင့္တင္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ Page ကိုျမင္ၾကရပါမည္။


မိမိရဲ႕ တင္လုိက္တဲ့ Blog ကို ကိုယ္တုိင္ၾကည့္ခ်င္ရင္ View Blog တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ Post တစ္ခုတည္းသာရွိတဲ့ မိမိရဲ႕ Blog အသစ္စက္စက္ေလးကို ေတြ႕ၾကရပါလိမ့္မယ္။


Sign Out

Post အသစ္တင္ခ်င္ရာေတြကိုလည္း တင္ခဲ့ျပီးျပီ၊ ျပင္စရာရွိတာေတြကို ျပင္ခဲ့ျပီး၍ လတ္တေလာ ေရွ႕ဆက္ အသံုးမရွိေသးသည့္အတြက္ ထြက္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ အျမဲတမ္း Sign out လုပ္ျပီးမွ ထြက္ရပါမယ္။ အေပၚညာဘက္ေထာင့္တြင္ရွိေသာ Sign out တြင္ Click ႏွိပ္ျပီးထြက္ပါ။ မႈလအစျဖစ္တဲ့ www.blogger.com သို႔ ျပန္ေရာက္သြားပါလိမ့္မည္။


Blogger Interface အားေလ့လာျခင္း

Blog ေလးတစ္ခု ဖန္တီးလုိက္တယ္။ Post ေလးေတြေရးတင္တယ္။ လုိအပ္ရင္ ေရးထားတဲ့ Post ေတြကို ျပန္ျပင္မယ္။ Post အသစ္ေတြထပ္တင္ၾကတယ္။ ဒါေတြက Blog ႏွင့္ဆုိင္တဲ့ သာမာန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ေတြပါ။ သာမန္ထက္ပိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြသံုးျပီး မိမိ Blog ကို ထူးထူးျခားျခားေလး ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ၾကခ်င္တယ္။ Blogger interface ကို နားလည္ထားဖို႔လုိပါလိမ့္မယ္။


Posting Tab

Posting tab ေအာက္မွာ Create၊ Edit post အစရွိသျဖင့္ အခြဲေတြပါတယ္။ Post အသစ္မ်ားတင္ျခင္း၊ တင္ျပီးသား Post ေတြကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကို ဒီ Posting tab ေအာက္မွာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကတယ္။


Setting Tab

Setting Tab ေအာက္မွာ Basic၊ Publishing၊ Formatting အစရွိသျဖင့္ အခြဲေတြရွိပါတယ္။ Blog title ေျပာင္းျခင္း၊ Comment ပိတ္ျခင္း၊ Email ျဖင့္ post လွမ္းတင္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒီ Setting tab ေအာက္မွာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါတယ္။


Layout Tab

Layout tab ေအာက္မွာ Page Elements၊ Pick new template အစရွိသျဖင့္ အခြဲေတြပါတယ္။ Template အသစ္ေျပာင္းျခင္း၊ မိမိ Blog ရဲ႕ အဆင္အျပင္ကို ပိုမုိၾကည့္ေကာင္းေအာင္ Page elements မ်ား ထပ္တုိးျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းျခင္းမ်ားကို ဒီ Layout tab ေအာက္မွာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါတယ္။


The Dashboard

မိမိရဲ႕ Blog မွာ Post အသစ္ေတြထပ္တင္ခ်င္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တင္ျပီးသား Post ေတြထဲက အခ်ိဳ႕ျပန္ျပင္ခ်င္တာမ်ိဳးေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဖ်က္ထုတ္ျခင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အျမဲတမ္း Blogger homepage ျဖစ္တဲ့ (www.blogger.com) ထံသို႔ ျပန္လာရပါမယ္။ ေရာက္ျပီဆုိရင္ Blog ဖန္တီးခဲ့စဥ္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ Email address ႏွင့္ Password တုိ႔ကိုပင္ သံုးျပီး ျပန္လည္ Sign in လုပ္ရပါမယ္။


Sign in ၀င္ေရာက္မႈ ေအာင္ျမင္ျပီဆုိရင္ Blogger Dashboard ဆုိတာကို ျမင္ၾကရပါမယ္။ Blogger Dashboard သည္ Post အသစ္ထပ္တင္ျခင္း၊ ရွိျပီးသား Post ကို Edit လုပ္ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ Blog အားစီမံခန္႕ခြဲမႈ အလုပ္မ်ားကို အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္မ်ားစြာ အေထာက္အကူေပးပါတယ္။ New post ႏွင့္ Manage post တုိ႔သည္ Dashboard ထဲမွ အသံုးျပဳရမႈအမ်ားဆံုး Icon ၂ခုပင္ျဖစ္ပါတယ္။


မွတ္ခ်က္။ ။ Blog တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ဘူးေသာ Gmail Account ႏွင့္ ျပန္၀င္တုိင္းမွာ Blogger Dashboard ကိုျမင္ၾကရပါမည္။Post အသစ္မ်ားထပ္တင္ျခင္း

ေရွ႕ဘက္မွာေဖာ္ျပခဲ့သလုိ User name ႏွင့္ Password တုိ႔ကို ထည့္ျပီး Blogger မွာ Sign in လုပ္ျပီးတာႏွင့္ မိမိ Blog ကို အဓိက Control လုပ္ရာ Dashboard ဆုိတာကို ေတြ႕ၾကရပါမယ္။


Post အသစ္တစ္ခု ထပ္တင္ရန္အတြက္ အစိမ္းေရာင္အေပါင္းသေကၤတေလးႏွင့္ New Post တြင့္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ Post ေတြေရးသားႏုိင္မည့္ (Posting create page) ေပၚလာပါမည္။


ေရွ႕မွာတုန္းက Post အသစ္တစ္ခုစေရးစဥ္က အတုိင္းပင္ Title ေနရာတြင္ စာေခါင္းစဥ္ Post title ႏွင့္ Text area ထဲတြင္ ေရးလုိေသာစသားမ်ားကို ရုိက္ထည့္ပါ။ စိတ္တုိင္းက်ျပီဆုိရင္ Publish post တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ Post အသစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထပ္တင္ျပိး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မိမိ Bolg ကို ဖြင့္ၾကည့္လွ်င္ အရင္တင္ခဲ့သည့္ Post မ်ားႏွင့္အတူ Post အသစ္မ်ားကိုပါ ယွဥ္တြဲျမင္ရပါလိမ့္မယ္။တင္ျပီးသား Post မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျခင္း

မိမိတင္ထားခဲ့တဲ့ Post ေတြကို ျပင္ခ်င္ရင္ အခ်န္မေရြးျပန္လည္ Edit လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ သေဘာက မၾကိဳက္တဲ့စာသားေတြကို ျဖဳတ္ပစ္မယ္။ ထပ္ထည့္ဖို႔လုိအပ္ရင္ ထပ္ထည့္မယ္ေပါ့။ Dashboard ေပၚမွ Manage Post ေပၚတြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ မိမိ၏ Blog မွာတင္ထားသမွ်ေသာ Post တုိ႔၏ Title မ်ားအားတန္းစီျမင္ရပါမယ္။


ျပန္လည္ Edit လုပ္လုိေသာ Post Title ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ Edit ေပၚတြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ (Posting /Edit posts) Page သို႔ေရာက္သြားျပီး Post တြင္ပါ စာသားမ်ားကို ျမင္ၾကရပါမယ္။


၄င္း Post title တစ္ခုစီေဘးမွ Edit တြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ Title ပဲျဖစ္ေစ၊ Text area ထဲမွ စာသားမ်ားကိုျဖစ္ေစ လိုသလုိ ေျပာင္းလဲျဖည့္စြက္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ စိတ္တုိင္းက်ျပီဆုိလွ်င္ Publish post တြင္ Click ျပန္ႏွိပ္ေပးရန္မေမ့ပါႏွင့္ ။


ဒီေနရာမွာ တင္ျပီးသား Post ေတြထဲက အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ Edit လုပ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ။ လံုး၀ကို ဖ်က္ထုတ္လည္း ရႏုိင္ပါတယ္။ တန္းစီထားေသာ Post title မ်ားထဲမွ ဖ်က္ထုတ္လုိေသာ Title ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ Delete ေပၚတြင္Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ အမွန္တကယ္ ဖ်က္ထုတ္လုိျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ဆုိတာကို Confrom လုပ္ပါလိမ့္မယ္။
Delete It တြင္ Click ႏွိပ္ဖ်က္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ၄င္း Post ကို အျပီးအပုိင္ ျဖတ္ထုတ္ျပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။Add formatting

Text area ထဲမွာ ရွိေနသည့္ စာသားေတြရဲ႕ စာလံုးပံုစံ Font ေျပာင္းျခင္း၊ Font အရြယ္အစားေျပာင္းျခင္း၊ Blod လုပ္ျခင္း၊ အစရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ Compose တြင္ Formatting tools တစ္ခုပါရွိပါတယ္။စာလံုးပံုစံ Font ေျပာင္းျခင္း

ရုိက္ထည့္ထားသည့္ စာသားေတြထဲက အခ်ိဳ႕ကို Font ေျပာင္းခ်င္ရင္ ေျပာင္းခ်င္တဲ့ စာသားေတြကို အေျပာေရာင္ High light ျဖစ္ေအာင္ Mouse ျဖင့္ Drag ဆြဲျပီး Select လုပ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ Font family ထဲက down arrow တြင္ Click ႏွိပ္ျပီး Font တစ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ Click ႏွိပ္ပါ။ ဒါဆုိရင္ မိမိ Select လုပ္ခဲ့ေသာ စာသားေတြရဲက စာလံုးပံုစံ Font ေျပာင္္္္းသြားပါလိမ့္မယ္။စာလံုုးအရြယ္အစားေျပာင္းျခင္း

Text area ထဲမွ စာလံုး အရြယ္အစားေျပာင္းလုိေသာ စာသားမ်ားကို Mouse ျဖင့္ High light ျဖစ္ေအာင္ Select လုပ္ပါ။ Font size icon ေပၚတြင္ Click ႏွိပ္ျပီး က်လာမည့္ List ထဲမွ ႏွစ္သက္ရာ အရြယ္အစား တခုခုေပၚတြင္ Click ႏွိပ္ေရြးခ်ယ္ပါ။Bold, Italic, Text color

အခ်ိဳ႕စာလံုးေတြကို Bold ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Italic ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Text color အေရာင္ေျပာင္းခ်င္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပထမဦးဆံုး Drag ဆြဲျပီး လုပ္ရပါမယ္။


Bold လုပ္ခ်င္ရင္ “B” တြင္ Click ႏွိပ္ပါ။ စာလံုးအထူမ်ားျဖင့္ ျမင္ရပါမယ္။


Italic လုပ္ခ်င္ရင္ “I” တြင္ Click ႏွိပ္ပါ။ စာလံုးေစာင္းမ်ား ျမင္ရပါမယ္။


Text Color အေရာင္ေျပာင္းခ်င္ရင္ Text box တြင္ Click ႏွိပ္ျပီး ႏွစ္သက္ရာအေရာင္ကို ေရြးခ်ယ္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ စာလံုးအေရာင္ေျပာင္းသြားပါမယ္။

Post တြင္းသုိ႔ပံုမ်ားထည့္တင္ျခင္း ( Add Image)

တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လည္း စာသားေတြခ်ည္းပဲ တင္ထားတာထက္စာရင္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ လုိက္ဖက္တဲ့ ပံုေလးေတြပါဆြဲျပီး တင္သည့္ Post ေတြဟာ လူအမ်ားအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေစပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က သူတို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ကာလေတြအတြင္း စုေဆာင္းထားသည့္ အမွတ္တရာ ပံုေတြကုိ မိမိႏွင့္ စိတ္ခ်င္းနီးသူတုိ႔ ခံစားႏုိင္ေအာင္ မွ်ေ၀ခ်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြႏွင့္ ပံုေတြကို မွတ္တမ္းတင္သေဘာမ်ိဳး တင္ထားေပးတတ္သည္။


Add to Picture

ပံုေတြကို ေရွ႕မွာတုန္းကလုိ Post ထဲမွာ မဟုတ္ပဲ Page Element (widget) ေတြအျဖစ္မိမိ Blog မွာထည့္ထားလုိ႔ရပါတယ္။ Picture ေနရာရွိ Add to Blog တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ Configure Image ပြင့္လာပါမည္။


Title ႏွင့္ Caption တုိ႔တြင္ ႏွစ္သက္သလုိ စာသားမ်ား ျဖည့္သြင္းပါ။ ထုိ႔ေနာက္ Browse တြင္ ႏွိပ္ျပီး တင္လုိေသာ ပံုကို ေရြးခ်ယ္ညႊန္ျပေပးလိုက္ပါ။ Image ေနရာတြင္ ပံုေပၚလာျပီဆုိရင္ Save Change တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။


မိမိမွာ Gmail Account တစ္ခုရွိျပီး၊ ျမန္မာလုိစာစီႏုိင္ရန္အတြက္ ZawGyi Font ကိုလည္း Install ျပီးခဲ့ျပီဆုိရင္ Blog တစ္ခုကို စတင္ဖန္တီး နုိင္ၾကပါျပီ။ Blog တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖုိ႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။


Third-Party Page Elements (widgets)

Poll တုိ႔၊ Slide Show တုိ႔အစရွီတဲ့ Blogger ထံမွ အဆင္သင့္ယူႏုိင္တဲ့ Page element ေတြအျပင္အျခား Website မ်ားထံမွ Page element ေတြကို ယူထားျပီးေတာ့လည္း မိမိ Blog page ထဲမွာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားႏုိင္ပါေသးတယ္။ အဲဒီလုိ Blogger ထံမွ မဟုတ္ပဲ အျခား Website တစ္ခုခုထံမွ သီးျခားယူသံုးတဲ့ Element ေတြကို Third- Party element ေတြလုိ႔ေခၚပါတယ္။ အျခားသူတုိ႔ရဲ႕ Blog စာမ်က္ႏွာေတြမွာလည္း ေတြ႕ဖူးေကာင္းေတြ႕ဘူးၾကပါလိမ့္မယ္။ နာရီေလးေတြ၊ ျပကၡဒိန္ေလးေတြ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ ဥပမာ အေနႏွင့္ Clock widget ေလး တစ္ခုေလာက္ထည့္ၾကည့္လုိက္ၾကရေအာင္။

Third-party element ေတြထည့္မယ္ဆုိရင္ လုပ္ရမယ့္ အပုိင္းက ႏွစ္ပုိင္းရွိတယ္။ ပထမအပုိင္းက မိမိ Blog ထဲထည့္ထားလုိတဲ့ အျခား Website မွ Element ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ HTML tag ေတြကို Copy မွ ကူးယူရမယ္။ ျပီးမွ မိမိ Blog ထဲမွာ Paste လုပ္ယူရမယ္။

နာရီပံု HTML widget ရယူရန္အတြက္ www.clocklink.com သို႔သြားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ Go to Gallery တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ နာရီပံုသ႑န္ဒီဇုိင္းမ်ိဳးစံုတို႔ရွီရာ Clock Gallery ထဲသို႔ ေရာက္သြားပါမယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ Clock link မွ မဟုတ္ပါဘူး။ အင္တာနက္ေပၚမွ အေျခားေသာ Clock widget site ေတြမ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ Google သို႔သြားေရာက္ျပီး Clock widget လုိ႔ ထည္သြင္းရွာေဖြၾကည့္ပါ။ ရလာတဲ့ အထဲကမွ ကိုယ္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီႏုိင္မည့္ Link မ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပီး စမ္းသပ္အသံုးျပဳၾကည့္ၾကပါ။


မိမိႏွစ္သက္ရာ နာရီပံု တခုကိုေရြးပါ။ ရျပီဆုိရင္ ထုိနာရီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ View Html Tag ေပၚတြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါက နာရီပံုပါ Pop-up windows တစ္ခုပြင့္လာပါမည္။

Time Zone ေနရာတြင္ မိမိေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ကို ေရြးေပးပါ။ ဥပမာ- ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ဆုိလွ်င္ (GMT +6:30) ျဖစ္ပါတယ္။ လုိအပ္ပါက နာရီအရြယ္အစား အၾကီးအေသးကို Size ေနရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ (130*130)

နာရီႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိတ္တုိင္းက်ျပင္ဆင္ျပီးျပီဆုိလွ်င္ အေပၚကြက္လပ္ထဲရွိ Code မ်ားအားလံုးကို Copy ကူးယူရပါမယ္။ စာသားမ်ားကို Select မွတ္ျပီးညာဘက္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ က်လာမည့္ Menu ထဲရွိ Copy တြင္ ႏွိပ္ျပီး ကူးယယူလုိက္ ရပါမယ္။

Post ထဲမွာ ပံုေတြထည့္ရန္အတြက္က ဘာမွမခက္ခဲပါဘူး။ Blogger မွာပံုေတြကို အလြယ္တကူ ထည့္သြင္းႏုိင္တဲ့ Add Image လုိ႔ေခၚတဲ့ Tools တစ္ခုပါ၇ွိျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးၾကီးတာက ဘယ္ပံုကို တင္မွာလဲ။ မိမိကြန္ပ်ဴတာထဲက ဘယ္ေနရာ (ဥပမာ-Desktop ေပၚမွာလား၊ My Document ထဲမွာလား) ဘယ္မွာရွိေနသလဲဆုိတာေလာက္ကိုေတာ့ သိႏွင့္ျပီးသားျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္

1. Compose bar ေပၚရွိ Formatting toolbar ထဲမွ Add image တြင္ Click ႏိွပ္လုိက္ပါ။ Upload window တစ္ခုပြင့္လာပါမည္။

2. ပထမဦးစြာတင္ခ်င္သည့္ ပံုကို ေရြးခ်ယ္ညႊန္ျပေပးရပါမယ္။ Browse တြင္ Click ႏွိပ္ပါက “File upload” box ေပ်ာက္သြားျပီး မႈလ Upload window ရွိ Browse ေနရာတြင္ မိမိေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာပံု File အမည္ကို ျမင္ၾကရပါမယ္။
ယခုအဆင့္ထိသည္ ပံုကို အမွန္တကယ္ Upload မလုပ္ရေသးပါ။ ဘယ္ပံုတင္မလဲဆုိတာကို ေရြးခ်ယ္ညႊန္ျပျပီးရုံရွိေသးတယ္ဆုိတာကို သတိျပဳပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ တျပိဳင္နက္ ပံုငါးပံုအထိတင္ႏုိင္ပါတယ္။ အျခားပံုေတြထပ္တင္လုိပါက Add another image တြင္ Click ႏွိပ္ျပီးထပ္မံေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။


3. ေနာက္တစ္ခါ ေရြးခ်ယ္စရာက Layout ႏွင့္ Image Size ျဖစ္ပါတယ္။ တင္ခ်င္တဲ့ပံုကို Right၊ Center၊ Left တုိ႔ထဲက ဘယ္ေနရာမွာ ထားခ်င္သလဲ။ တခုခုကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ပံုက သက္ဆုိင္ရာ Radio Button ေပၚတြင္ Click ႏွိပ္ရပါမယ္။ ထုိ႔အတူ ပံုအရြယ္အစားကိုလည္း Small၊ Medium၊ Large တုိ႔ထဲကမွ တခုခုေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။

အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ စတင္ Upload လုပ္လုိ႔ရပါျပီ။ Upload လုပ္ရန္အတြက္ Blogger မွ ထုတ္ျပန္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္ေတြပါတဲ့ ” Term of Services” ကိုလက္ခံသေဘာတူရပါမယ္။ သည္အတြက္ I Accept ေဘးရွိ Check Box ေပၚတြင္ အမွန္ျခစ္ေပၚေအာင္ Click ႏွိပ္ရပါမယ္။ ျပီးလွ်င္ Upload တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ မိမိေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ပံုကိုစတင္ Upload လုပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ပံု၏ အရြယ္အစားႏွင့္ Internet Connection ေပၚမႈတည္ျပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာပါလိမ့္မယ္။

Upload ျပီးျပီဆုိရင္ Done ဆုိတဲ့စာလံုးေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ Done တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ Upload Window ေပ်ာက္သြားျပီး Text area ထဲတြင္ မိမိတင္ခဲ့ေသာပံု ျမင္ၾကပါပါမယ္။ စိတ္တုိင္းက်ျပီဆုိရင္ Publish post တြင္ Click ႏွိပ္၍ Post ကိုတင္ႏုိင္ၾကပါျပီ။

မွတ္ခ်က္။ ။ Publish လုပ္ခဲ့ျပီဆုိရင္ မိမိရဲ႕ Blog ကိုဖြင့္ျပိး ပံုရဲ႕အေနအထား ေကာင္းရဲ႕လား၊ ပံုအရြယ္အစား အလားေတာ္ျဖစ္ရဲ႕လား အစရွိသျဖင့္ ျပန္လည္စစ္ေဆး ၾကည့္ရူသင့္ပါတယ္။ စိတ္တုိင္းမက်ဘူးဆုိရင္ ေရွ႕မွာေျပာျပသလုိ Post ထဲမွာရွိတဲ့ စာသားေတြကို ျပန္လည္ Edit လုပ္သလုိမ်ိဳး ပံုေတြကိုလည္းျပန္လည္ လုပ္ႏုိင္ၾကပါေသးတယ္။


အျခား Blog မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (Add Link)

Link ဆုိတာက Webpage တခုကေနအျခား Webpage တခုခုဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားႏုိင္တဲ့ ေနရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Link ဟုတ္မဟုတ္ဆုိတာကို အလြယ္တကူ ခြဲျခားသြားႏုိင္တဲ့နည္းကေတာ့ Mouse Pointer ျဖင့္လုိက္ေထာက္ၾကည့္ပါ။ ပံုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စသားေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမွားပံဳကေန၊ လက္ပံုေျပာင္းတာမွန္သမွ် သည္ Link မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ပံုေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ Click ႏွိပ္ရင္ လက္ရွိျမင္ေနရတဲ့ Page ကေန ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အျခား Page တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

Blog ထဲမွာ မိမိေရးခ်င္ရာအျပင္အျခား Blog မ်ား(သို႔) Website မ်ားဆီသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ Link ေတြလည္း ထည့္ထားႏုိင္ပါတယ္။ Link ေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ထည့္ၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕က မိမိတင္သည့္ Post ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာခ်င္းဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ Post တြင္းပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို ပိုမုိ အားေကာင္းေအာင္ အေထာက္အကူေပးနုိင္ေသာ အျခားသူတဦးဦး၏ Blog (သုိ႔) Webpage တစ္ခုခုကို Link လုပ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။

အခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း မိတ္ေဆြအခ်င္းခ်င္း (သုိ႔) ဦးတည္ခ်က္ျခင္းတူတဲ့ Blog ေတြအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ Link မ်ားထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အုပ္စုဖြဲ႕ ထားေလ့ရွိပါတယ္။ မိမိတို႔အုပ္စုထဲက Blog တစ္ခုခုေပါက္သြားရင္ တနည္းဆုိရရင္ လူၾကိဳက္မာ်းလာျပီဆုိရင္ အဲ့ဒီ Blog ထဲမွာ ညႊန္ျပခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အျခား Blog ေတြပါ လူၾကည့္ပိုမ်ားလာမယ္ေပါ့။

1. ပထမဦးစြာ မိမိ Link လုပ္လုိေသာ Blog (သို႔) Webpage ကို ဖြင့္လုိက္ပါ။ ပြင့္လာျပီဆုိရင္ ၄င္း Page ၏ URL လုိ႔ေခၚတဲ့ လိပ္စာကို Copy လုပ္လုိက္ပါ။
2. (Posting/Compose) Text area ထဲမွ Link လုပ္လုိေသာ စာသားမ်ားကို Mouse ျဖင့္ Drag ဆြဲျပီး Select လုပ္ပါ။ စာသားမ်ားအျပာေရာင္ High light ျဖစ္လာပါမည္။ Select လုပ္ျပီးျပီဆုိ၇င္ Tool bar ထဲမွ Add link ေပၚတြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။
3. က်လာမည့္ Box ထဲရွိ URL ေနရာတြင္ Paste လုပ္လုိက္ပါ။ ေရွ႕မိမိ Copy ယူထားခဲ့သည့္ URL ေပၚလာပါမည္။ Copy/Paste မလုပ္လုိလွ်င္ ဒီေနရာမွာ ကိုယ္တုိင္ ရုိက္ထည့္ႏုိင္ပါတယ္။ Typing အမွားမျဖစ္ေအာင္ေတာ့ အထူးဂရုျပဳရပါလိမ့္မယ္။
4. Ok button တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါက Select မွတ္ထားခဲ့ေသာ စာသားမ်ားကို အျပာေရာင္ ေအာက္ခံလုိင္းျဖင့္ ျမင္ရပါမယ္။ သေဘာက Link ျဖစ္သြားျပီဆုိတာကို ျပပါတယ္။ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီဆုိရင္ Publish post တြင္ Click ႏွိပ္ျပီး မိမိရဲ႕ Post ကိုတင္လုိက္ပါ။ 5. Blog ထဲတြင္ Post တက္လာတဲ့အခါ Link ေပၚတြင္ Click ႏွိပ္ပါက ခ်ိတ္ဆက္ထားခဲ့ေသာ Blog (သို႔) Webpage ကိုျမင္ၾကရပါမယ္။ 6. ထုိ Link ေပၚတြင္ Click ႏွိပ္ပါက ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ name.blogspot.com ကိုျမင္ရပါမယ္။


Comments

ပံုမွတ္အားျဖင့္ဆုိရင္ Post တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ေအာက္မွာ Comment ဆိုတဲ့ Link တစ္ခုကို ေတြ႕ၾကရပါမယ္။ Blog တုိ႔တြင္ Comment တုိ႔ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အလြန္အေရးပါလွပါတယ္။ ေရးသူႏွင့္ ဖတ္သူတုိ႔ အျပန္အလွန္ထိေတြ႕ေစႏုိင္တဲ့ နည္းလမး္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာက Post တြင္ပါ အေၾကာင္း အရာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ဖတ္ရူသူတုိ႔မွ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျဖည့္စြက္အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို Comment မွတဆင့္၀င္ ေရာက္ေရးသားႏုိင္ၾကပါတယ္။


Writing Comment

ပံုမွတ္အားျဖင့္ဆုိရင္ Blog post တုိင္းမွာ Comment ၀င္ေရးႏုိင္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေတြက Comment ေရးခြင့္ပိတ္ထားသည့္ Post တို႔မွာေတာ့ Comment ေရးလုိ႔မရပါ။ အမ်ားစုမွာေတာ့ Google account တစ္ခုရွိရင္ ၀င္ေရးႏုိင္ၾကပါတယ္။ ေရးပံုေရးနည္းကေတာ့ ရုိးရွင္း လြယ္ကူလွပါတယ္။ ေရးလုိတဲ့ Post ေအာက္မွာရွိေသာ Comment ေပၚတြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။

ဒါဆုိရင္ ဒီ Post ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ မိမိေရွ႕ကေရးသားထားေသာ Comment မ်ားကို တန္းစီျပီးေတြ႕ရပါမယ္။ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လုိေ၀ဖန္ခ်က္ျပဳထားသလဲဆုိတာကို ဖတ္ရူႏုိင္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္တုိင္လည္း Comment ၀င္ေရးခ်င္ရင္ Leave Your Comment ေနရာတြင္ ေရးလုိေသာ စာသားမ်ားကို ရုိက္ထည့္ပါ။

ေရးျပီးျပီဆုိရင္ Publish လုပ္ရပါမယ္။ User name နဲ႔ Password တုိ႔ကို ရုိက္ထည့္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ Publish Your Comment တြင့္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ Comment အေရအတြက္ တခုထပ္တုိးသြားျပီး Comment List ထဲေရာက္သြားပါမည္။


Stop Comments

မိမိတင္တဲ့ Post ေတြမွာ Comment ေရးတာမၾကိဳက္ရင္ Comment Link မပါေအာင္ျဖဳတ္ထားလုိ႔ရပါ တယ္။ အေရးၾကီးတာက Post တစ္ခုခ်င္းစီကို ေရြးျပီးခြင့္ျပဳမယ္၊ မျပဳဘူး။ လုပ္ခ်င္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တင္သမွ် Post အားလံုးကို ေရးခြင့္ မျပဳခ်င္တာလားဆုိတာကို အရင္စဥ္းစားရမယ္။ ဒီအေျခအေန ၂မ်ိဳး ေပၚမႈတည္ျပီး …..

1. Dashboard ေပၚမွ Manage Settings တြင္ Click ႏွိပ္ပါ။ Setting ေအာက္မွ Basic ထဲသုိ႔ ေရာက္သြားပါမယ္။ ဒီေနရာကို (Setting / Basic) Page လုိ႔ ေခၚပါမယ္။
2. Setting ေအာက္မွ Comments တြင္ ထပ္မံ Click ႏွိပ္ပါက (Setting/Comments) Page ထဲသို႔ ေရာက္သြားပါမယ္။

Who can Comment? ေနရာတြင္ ဘယ္သူေတြကိုပဲ ေရးခြင့္ျပဳမယ္ဆုိတာ မ်ိဳးကန္႕သတ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ Anyone ကို ေရြးမယ္ဆုိရင္ Google account (Gmail) ရွိသူေတြသာ ေရးခြင့္ျပဳမယ္ဆုိတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

Comment Default for Posts ေနရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ New posts have Comments ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာက တင္သမွ် Post တုိင္းမွာ Comment ပါျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ Comment မပါေအာင္ တခါတည္း ပိတ္ထားလုိလွ်င္ New Posts Do Not Have Comments ကိုေရြးရပါမယ္။

စိတ္တုိင္းက်ျပင္ဆင္ခဲ့ျပီးပါက Page ၏ ေအာက္ေျခတြင္ရွိေသာ “Save Settings” တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။


Template Selection


Dashboard ေပၚမွ Layout ေပၚတြင္ Click ႏွိပ္ျပီးသြားမယ္ဆုိရင္ Template Selection ေအာက္ကို ေရာက္ပါတယ္။ ဒီေနရာက မိမိ Blog ရဲ႕ ဒီဇုိင္း အဆင္အျပင္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လုိသလုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ႏုိင္ၾကပါတယ္။Pick a New Template

Blogger မွာ အဆင္သင့္ယူသံုးႏုိင္တဲ့ Template ေပါင္းမ်ားစြာရွိျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုမၾကိဳက္ရင္ အျခားတစ္ခု အခ်ိန္မေရြးေျပာင္းသံုးလုိ႔ရပါတယ္။ အျခား Template တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းခ်င္ရင္ Layout ေအာက္မွ Pick New Template တြင္ Click ႏွိပ္ပါ။


အဆင္သင့္ ယူသံုးႏုိင္တဲ့ Template မ်ားကို ျမင္ရပါမယ္။ ဒီေနရာကို (Layout/Pick New Template) လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။


အၾကိဳက္ဆံုး တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ Save Template တြင္ Click ႏွိပ္ပါ။ မိမိ Blog ရဲ႕ Template ကို ေျပာင္းေပးသြားပါမည္။ View Blog တြင္ Click ႏွိပ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။Page Elements (Widgets)

Page Elements ေတြဆို္တာက Webpage တုိ႔ရဲ႕ အဆင္တန္ဆာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းတို႔ကို ညီညႊတ္မွ်တေအာင္ ေပါင္းဆပ္ဆင္ယင္ႏုိင္မည္ဆုိပါက Page ရဲ႕ အဆင့္အတန္းအရည္အေသြးကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစပါလိမ့္မယ္။ မိမိတုိ႔ Blog ရဲ႕ဒီဇုိင္း (Template) ကိုလည္း Page element တို႔ ထပ္မံေပါင္း စပ္ထည့္သြင္းျပီး စိတ္ၾကိဳက္တန္ဆာဆင္ထားလုိ႔ ရပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ Blog တစ္ခုဖန္တီးျပီးတုိင္း Profile တို႔ Active တုိ႔ဆုိတဲ့ Page element ေတြကေတာ့ အလုိအေလွ်ာက္ပါရွိျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြအျပင္၊ နာရီတုိ႔၊ ျပကၡဒိန္တုိ႔။ မိမိမိတ္ေဆြတုိ႔၏ Blog လိပ္စာမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကို Page element ေတြအျဖစ္ လုိသလုိ ထည့္သြင္းထားႏုိင္ပါေသးတယ္။


Layout ေအာက္မွ Page elements တြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒီေနရာ ကို (Layout/Page element) လုိ႔ဆုိပါမယ္။ ညာဘက္ျခမး္ကို သတိထားျပီးၾကည့္ပါ။ Contributors ႏွင့္ Blog Archive ဆုိျပီး Page elements ႏွစ္ခုကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ထုိႏွစ္ခုက Blog စတင္ Create လုပ္စဥ္ကတည္းကိုက အလုိေလ်ာက္ပါျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စိတ္တုိင္းက် Page Elements သစ္ေတြထပ္ထည့္ခ်င္ရင္္ “ Add a page element” တြင္ ႏွိပ္ျပိး ထပ္ထည့္ႏုိင္ၾကပါတယ္။


မွတ္ခ်က္။ ။ မိမိေရြးခဲ့တဲ့ Template ေပၚမႈတည္ျပီး Page element ထည့္ႏုိင္မယ့္ေနရာေတြ အနည္းငယ္ ကြဲျပားပါလိမ့္မယ္။Add a Description

Blog Title ေအာက္တြင္ Description ထည့္လုိက ထည့္ထားႏုိင္ပါတယ္။ Description ဆိုတာက မိမိရဲ႕ Blog သည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစရွီသည္တုိ႔ထဲက ဘယ္က႑ေပၚမွာ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားသလဲဆုိတာကို ဖတ္ရူ႕သူမ်ားအား အလြယ္တကူသိေစႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္ စကားလံုးမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


Dashboard ေပၚမွ Manage Setting တြင္ႏွိပ္ပါ။ Setting ေအာက္မွ Basic ထဲသုိ႔ ေရာက္သြားပါမယ္။ ဒီေနရာကို (Setting / Basic) Page လို႔ ေခၚပါမယ္။


Blog title ကိုျပင္လုိက ဒီေနရာတြင္ ျပင္ႏုိင္ပါတယ္။ Description ေနရာတြင္ မိမိေရးလုိတဲ့ က႑ကို ကုိယ္စားျပဳမည့္ စကားလံုးမ်ားကို ရုိက္ထည့္ပါ။ ျပီးလွ်င္ Page ၏ ေအာက္ေျခတြင္ရွိေသာ Save Setting ကို Click ႏွိပ္ပါ။


“setting were saved successfully” ဆုိတာ ေပၚလာပါမည္။ သေဘာက မိမိျဖည့္စြက္ခဲ့သည့္ အတုိင္း ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ျပိးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ဒါဆုိရင္ Description ထည့္ျပီးသြားျပီ။ မိမိ Blog ကိုသြားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ Blog title ေအာက္မွာက Description အျဖစ္ထည့္ခဲ့ေသာ စာသားမ်ားကို ျမင္ၾကရပါမယ္။Add a team Member

Blog တစ္ခုတည္းကို လူအမ်ားစုေပါင္းေရးလုိ႔ရတယ္။ သေဘာက ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပဲ စိတ္ခ်ရတဲ့ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြကိုပါ မိမိ Blog မွာ၀င္ေရာက္ေရးသား Post တင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ထားလုိ႔၇ပါတယ္။ အားသာခ်က္ကေတာ့ တစ္ေယာက္မအားတဲ့အခါ တစ္ေယာက္၀င္ ေရးၾကျခင္းျဖင့္ မိမိ Blog သည္ အျမဲတမ္း Update ျဖစ္ေနမယ္ေပါ့။


အဲ့လုိ၀င္ေရးႏုိင္ေအာင္ သူတို႔သည္ မိမိ Blog ရဲ႕ Member ျဖစ္ၾကရပါမယ္။ Member ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔၇န္ အပုိင္း(၂)ပိုင္း ရွိပါတယ္။ ပထမဦးစြာ Blog ပုိင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ မိမိကေနသူတုိ႔ထံသို႔ Email ျဖင့္ Invite လုပ္ရပါမယ္။ ဒါက ကိုယ့္ဘက္က လုပ္ရမယ့္အပုိင္း။ ဟုိတစ္ဖက္က ၀င္ေရာက္ေရးသားဖုိ႔ရန္ ဖိတ္ၾကားခံရသူေတြ အေနႏွင့္ေတာ့ Invite လုပ္သည့္ Email ေရာက္လာျပီဆုိရင္ ဖြင့္ဖတ္ျပီး Activate လုပ္ေပးရပါမယ္။ Activate လုပ္ျပီးတာႏွင့္ Member ျဖစ္သြားျပီး ၀င္ေရာက္ေရးသားႏုိင္ၾကပါျပီရွင္Invite လုပ္ျခင္း

Member ျဖစ္ေအာင္ Invite လုပ္ရန္အတြက္ Setting ေအာက္မွ Permission တြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒီေနရာကို (Setting Permission) Page လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။


Permission ေအာက္ရွိBlog Author ေနရာတြင္ ဒီ Blog မွာ ၀င္ေရးသူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိသလဲဆုိတာကို ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ Member မရွိေသးသည့္ အတြက္ မိမိ တဦးတည္း၏ အမည္ကိုသာ ျမင္ေတြ႕ၾကရပါဦးမယ္။


Invite လုပ္ရန္အတြက္ Add Author တြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ Member အျဖစ္ ဖိတ္ၾကား လုိေသာ သူ၏ Email လိပ္စာကို Invite more people ေနရာတြင္ ရုိက္ထည့္လုိက္ပါ။


Invite တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါက Blogger သည္ ထည့္သြင္းေပးခဲ့ေသာ Email လိပ္စာထံသို႔ Activation Link တစ္ခုပါတဲ့ Email တစ္ေစာင္ေပးပို႔ပါလိမ့္မယ္။ ထုိ႔အတူ Permission ေအာက္တြင္ Invite ခုပ္လုိက္ေသာ Email လိပ္စာေပၚလာပါမည္။


အကယ္၍ အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ Invite မလုပ္လုိေတာ့ပါက Remove တြင္ Click ႏွိပ္ျပီး ဖ်က္ထုတ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။Invite လုပ္ျခင္းကို လက္ခံျခင္း (Join a team Blog)

ယခုဆက္လက္ျပီး Member အျဖစ္ဖိတ္ၾကားခံရသူေတြဘက္က ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ့္ Activation အပိုင္းကို ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။ Blog မွာ ၀င္ေရာက္ေရးသားရန္ ဖိတ္ၾကားေသာ Email ထဲသို႔ ၀င္လုိက္ပါက Invite လုပ္ေသာ Email message ကိုေတြ႕ရပါမယ္။


၄င္း Message ကို ဖြင့္လုိက္ပါက အျပာေရာင္စာသားမ်ားျဖင့္ Activation Link တစ္ုခကိုေတြ႕ရပါမယ္။ Member ျဖစ္ေအာင္ Activate လုပ္ဖု႔ိရန္ Link ေပၚတြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။


ဒါဆုိရင္ www.blogspot.com သို႔ေရာက္ရွိသြားျပီး Invite လုပ္ျခင္းကို လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးရပါမယ္။ Username ေနရာတြင္ Email Address ႏွင့္ Password ေနရာတြင္ ၄င္း Email Address ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ Password တုိ႔ကို ထည့္ေပးရပါမယ္။


Username ႏွင့္ Password တို႔ကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ျပိးပါက Accept Invitation တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ Team Member ျဖစ္သြားျပီး ၄င္း Blog တြင္ ၀င္ေရာက္ ေရးေသာ Post တင္ႏုိင္ ၾကပါျပီ။


Manage team Member

ဖိတ္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံ၍ Activate လုပ္ျပီး သူတို႔သည္ မိမိ Blog ရဲ႕ Member မ်ားျဖစ္လာၾကပါျပီ။ အဲဒီ Member ျဖစ္လာသူေတြသည္ ပံုမွန Default အားျဖင့္ မိမိ၏ Blog မွာ Post ေတြကိုသာ ေရးတင္ႏုိင္ခြင့္ရွိ ၾကပါတယ္။ အျခားဘာလုပ္ပိုင္ခြင့္မွ မရွိၾကပါဘူး။


Blog ပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ မိမိကသာလွ်င္ Blog အမည္ေျပာင္းျခင္း၊ Template ေျပာင္းျခင္း၊ Post ေတြဖ်က္ထုတ္ျခင္း အစရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက အေျခခံသေဘာကို ေျပာ တာပါ။ အကယ္၍ လုိအပ္ပါက Member ထဲမွ ယံုၾကည္ရသူတစ္ဦးဦးကို မိမိရဲကလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအတုိင္း ေပးအပ္ထားလုိ႔လည္းရပါတယ္။


Setting ေအာက္မွ Permission တြင္ Click ႏွိပ္ျပီး (Setting / Permission) သို႔ုသြားလုိက္ၾကရေအာင္။ Permission ေအာက္တြင္ ဒီ Blog မွာ ၀င္ေရာက္ေရးသားႏုိင္သူ Member ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရွိသလဲဆုိတာကို တန္းစီေဖာ္ျပထားပါလိမ့္မယ္။


အဲ့ဒီ Member ေတြထဲကမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္တုိးျမွင့္ေပးလုိေသာ Member အမည္ေဘးမွ Grant Admin တြင္ Click ႏွိပ္ပါ။ Admin အဆင့္ေပးပို႔ရန္ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံေသာ Box တစ္ခုျမင္ရပါမယ္။ “Grant Admin Privilege” တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။


ဒါဆုိရင္ ထုိသူသည္ Post ေရးသားႏုိင္ရုံသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ Blog အားမိမိကဲ့သို႔ စီမံခန္႕ခြဲႏုိင္ခြင့္ရွိသူ တစ္ဦး ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။Add Poll

Poll ဆိုတာက အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုေပၚမွာ လူအမ်ား၏ သေဘာထား အျမင္ေတြကို သိရွိႏုိင္ေအာင္ ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိရရင္ စစ္တမ္း ထုတ္ခ်င္တဲ့ ေမးခြန္း တစ္ခု ဖန္တီးမယ္။ ျပီးရင္ သေဘာထားအျမင္ေတြကို ျခံဳငံုမိႏုိင္တဲ့ အေျဖေလးေတြေပးထားလုိက္မယ္။ လာေရာက္ဖတ္ရူသူေတြက သူတို႔ဆႏၵရွိတဲ့ အေျဖကို ေရြးခ်ယ္ေျဖၾကားသြားျခင္းျဖင့္ အမ်ားဆႏၵ ဘယ္လုိရွိႏုိင္မယ္ဆုိတာ သိႏုိင္မယ္ေပါ့။


Element သစ္တခုကို ထည့္သြင္းခ်င္တုိင္းမွာ “Add a page element” တြင္ Click ႏွိပ္ၾကရပါမယ္။ ဒါဆုိရင္ မိမိ Blog မွာ ထပ္မံထည့္သြင္းႏုိင္မည့္ Element မ်ားပါ၀င္တဲ့ Pop-up window တစ္ခုပြင့္လာပါ မည္။ အဲဒီအထဲကမွ ဆနၵရွိရာ Element ၏ Add to blog တြင္ Click ႏွိပ္ျပီးထည့္သြင္းႏုိင္ၾကပါတယ္


Pop-up window ထဲက “ Poll ” Section ေနရာရွိ Add to blog တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ “Create Poll” Window ကို ျမင္ၾကရပါမယ္။


ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ျပီးျပီဆုိရင္ Save တြင္ Click ႏွိပ္ရပါမယ္။ Pop-up window ေပ်ာက္သြားျပီး မႈလ (Template/Page element) တြင္ Element သစ္တစ္ခု တုိးလာတာကို ေတြ႕ၾကရပါမယ္။ View Blog တြင္ Click ႏွိပ္ၾကည့္ပါက မိမိထည့္သြင္းခဲ့ေသာ Poll ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ၾကရပါမယ္။Add Link List


မိမိ Blog ကို ၀င္ေရာက္ဖတ္ရူသူတုိ႔အားေကာင္းႏႈိးရာရာ Website ေလးေတြ၊ ဦးတည္ခ်က္တူလုိ႔ ညႊန္ျပခ်င္တဲ့ Blog ေတြကို Link List အျဖစ္တန္းစီျပီး ထည့္ထားလုိ႔ရပါတယ္။ Element သစ္တခုကို ထည့္သြင္းခ်င္တုိင္းမွာ “Add a page element” တြင္ Click ႏွိပ္ၾကရမယ္။


Pop-up window ထဲက Link List ေနရာရွိ Add to blog တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ “Configure Link List” Window ကိုျမင္ၾကရမယ္။


ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ျပီးလွ်င္ Add Link တြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ ဒါဆုိရင္ Link တစ္ခုစာရင္း၀င္သြားပါျပီ။ URL ႏွင့္ Name တုိ႔တြင္ ျဖည့္စြက္ျပီးေနာက္ Link မ်ားထပ္ထည့္ပါ။


ထည့္သြင္းလုိတဲ့ Link အေရအတြက္ ျပည့္ျပီဆုိရင္ Save Changes တြင္ Click ႏွိပ္ပါ။ Pop-up window ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။


Pop-up window ေပ်ာက္သြားျပီးမႈလ (Template Page element) တြင္ Element အသစ္တစ္ခုထပ္တုိးလာပါမည္။


View Blog တြင္ Click ႏွိပ္ၾကည့္ပါက မိမိထည့္သြင္းခဲ့ေသာ Link List ကို ေတြ႕ၾကရပါမယ္။


ဒါဆုိရင္ HTML Code ေတြကို Copy ကူးျပိးသြားျပီ။ ေနာက္တဆင့္ ဆက္ရန္အတြက္ www.blogger.com ထဲ Login ၀င္ေရာက္ျပီး Page Element သစ္တခုထည့္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကရပါမယ္။ HTML Java Script ေနရာရွိ Add to blog တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ Configure window ပြင့္လာပါမယ္။


Title တြင္ နာရီႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေပးလုိေသာ အမည္ရုိက္ထည့္ပါ။ (ဥပမာ-ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္) Content ေနရာထဲတြင္ ညာဘက္ Click ႏိွိပ္ျပီး Paste လုပ္လုိက္ပါ။


ဒါဆုိရင္ www.clocllink.com ကေနကူးလာတဲ့ HTML Code မ်ား ဒီ Content ထဲမွာ ေပၚလာပါမည္။


Save Changes တြင္ Click ႏွိပ္ပါက စတင္ Save လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ျပီးျပီဆုိရင္ Page Element Added ဆုိျပီးေပၚလာပါမည္။ View Blog တြင္ Click ႏွိပ္ၾကည့္ပါက Blog စာမ်က္ႏွာတြင္ နာရီကို ျမင္ၾကရပါမယ္။Email ျဖင့္ Post အသစ္မ်ားတင္ျခင္း

Blogger ကို ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မႈကို ေပးစြမ္းႏုိင္မည့္ ထူးျခားသည့္ အပုိင္းကေတာ့ Email ျဖင့္ Post လွမ္းတင္ႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ Email ပုိ႔ရုိးပို႔စဥ္အတုိင္း ပို႔ရုံျဖင့္ Blog ထဲမွာ Post တစ္ခုတင္ျပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဆုိရရင္ Email ပို႔တဲ့အခါေရးသည့္ Subject သည္ Post Title ျဖစ္လာမည္။ Email Message တြင္ပါ စာသားတုိ႔သည္ Post တြင္းပါစာသားမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အဓိကက်တာက To ေနရာမွာ ထည့္သြင္းေပးပို႔ရမယ့္ Email Address ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

၄င္း Email လိပ္စာကိုရရွိဖုိ႔ရန္ Blogger မွာ Login ၀င္ေရာက္ျပိး ဖန္တီး ယူရမယ္။ ျပီးရင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ဘယ္သူပဲပို႔ပို႔ အဲဒီလွ်ိဳ႕၀ွက္လိပ္စာဆီပို႔လုိက္ျပီဆုိတာႏွင့္ Blog ထဲမွ Post တစ္ခုအေနႏွင့္ တက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိလိပ္စာကို လံုး၀ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရပါမယ္။ ပထမ အဆင့္အေနႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္လိပ္စာ (Secret Email Address) ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ၾကရေအာင္။ ျပီးမွ Gmail ဖြင့္ျပီး ၄င္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ လိပ္စာထံသို႔ Email တစ္ေစာင္ေရးပို႔ျပီး Post လွမ္းတင္ပံုကို ဆက္လက္ ေျပာျပသြားပါမယ္။

1. www.blogger.com ထဲသို႔ Login ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီးျပီဆုိရင္ Setting tab ေအာက္တြင္ရွိေသာ Email ထဲသို႔သြားလုိက္ရေအာင္။ ဒီေနရာကို (Setting/Email) Page လုိ႔ေခၚလုိက္က်ရေအာင္။

2. Blog Send Address ေနရာတြင္ မိမိရဲ႕ Email လိပ္စာကုိထည့္သြင္းေပးလုိက္ပါ။ Mail-to-Blog Address ေန၇ာတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္လိပ္စာအတြက္ မိမိအသံုးျပဳလုိတဲ့ စာလံုးမ်ားကို ထည့္ေပးရပါမယ္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ Email လိပ္စာသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံအတုိင္းျဖစ္သည္။ ------@blogger.com လိပ္စာမွ -----ျပထားေသာ ေနရာမ်ားသည္ ကိုယ္ထည့္ရမည့္ အပုိင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ကဆုိခဲ့သလုိပင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္လိပ္စာျဖစ္ရမွာ ျဖစ္သည့္အတြက္ အျခားသူမ်ားခန္႕ မွန္းလုိ႔ မရႏုိင္ေစမည့္ စာလံုးမ်ားသာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး ၄-လံုးျဖည့္သြင္း ၾကရပါမယ္။ ဥပမာ-ပံုအရ လွ်ိဳ႕၀ွက္စာသည္ username@blogger.com ျဖစ္လာပါမည္။

3. Save Setting တြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ Secretemail Adddress တစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္း ျပီးဆံုးသြားပါျပီ။

ဒါဆုိရင္ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ Email မွတဆင့္ Post လွမ္းေရးဖုိ႔ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါျပီ။ Email ဖြင့္ျပီး Post တစ္ခုေလာက္ေရးတင္ပံုကို ၾကည့္လုိက္ရေအာင္……..

1. To ေနရာတြင္ လွ်ို႕၀ွက္လိပ္စာကို ထည့္သြင္းပါ။
2. Subject ေနရာတြင္ ေရးခဲ့ေသာ စာသားမ်ားသည္ Post title ျဖစ္လာလိမ့္မည္။
3. Email Message ၏ Body ထဲတြင္ ေရးသားေသာ စာမ်ားသည္ Post တြင္ပါ စာသားမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ေရးလုိသမွ် ေရးျပီးျပီဆုိရင္ ေနာက္မွ စာေနာက္ဆံုးမွာ #end ဆုိတာေလးကိုထည့္ေပးလုိက္ပါ။ ဒီေနရာအထိပဲဆုိတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ Email Program ေတြမွာ ကိုယ္ေရးတာအျပင္ “No Virus Found” ဆုိတဲ့ စာသားေတြ၊ ေၾကာ္ျငာေတြအလုိလုိပါသြား တတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြမပါေအာင္ #end ကိုထည့္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စိ္တ္တုိင္းက်ျပီဆုိလွ်င္ Send တြင္ Click ႏွိပ္ျပီးပို႔လုိက္ပါ။ ခဏအၾကာ Blog ထဲမွာ Post သစ္တခုတုိးလာပါလိမ့္မယ္။


Blog ေရးနည္း

Blog တုိ႔သည္ Website မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိရရင္ Website မ်ားမွာကဲ့သို႔ Blog တစ္ခုမွာလည္း အျခားမည္သည့္ Blog တုိ႔ႏွင့္ မတူႏုိင္တဲ့ ကိုယ္ပုိင္လိပ္စာ ( URL) တစ္ခုစီရွိၾကပါတယ္။ Page တစ္ခုကေန အျခား Page တစ္ခုကို ကူးေျပာင္းၾကည့္ရူႏုိင္တဲ့ Hyperlink ေတြပါရွိၾကတယ္။ ဒါက အေျခခံ အက်ဆံုး တူညီခ်က္ေတြကို ေျပာတာပါ။ သေဘာတရားအားျဖင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ Website တို႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၀င္ေရာက္ဖတ္ရူ႔သူမ်ားအေနႏွင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္မရွိပါဘူး။ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရူႏုိင္ရုံသက္သက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ Blog တြင္ ပါ၀င္ေရးသားခ်က္မ်ားေပၚမွာ စိတ္၀င္စားရင္ ဖတ္ရူသူတုိ႔ ကိုယ္တုိင္ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြး Comment ၀င္ေရးလုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ သိလုိသမွ်ကိုလည္း ေမးျမန္းႏုိင္ၾကပါတယ္။


C-Box

C-Box ဆုိတာက Blog Page အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ စကားေျပာခန္း (Chat room) ေလးမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ C-Box ထဲမွာ Post တြင္းပါ အေၾကာင္းအရာတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ေဆြးေနြးေမးျမန္းႏုိင္ၾကသလုိ Blog ကိုလာေရာက္လည္ပတ္သူေတြ အခ်င္းခ်င္းလည္း ႏွစ္သက္ရာ အေၾကာင္းအရာကုိ ေခါင္းစဥ္တင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကသည္။

သေဘာက Blog ပုိင္ရွင္ႏွင့္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရူသူတုိ႔အလြယ္တကူ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံႏုိင္တဲ့ ေနရာေလးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕ Blog မွာလည္း C-Box ထားခ်င္ရင္ အခေၾကးေငြကုန္က်မႈမရွိဘဲ ထည့္သြင္းထားနုိင္ပါတယ္။

Blog ထဲမွာ C-box ထည့္ျခင္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ၃ပုိင္းခြဲ၍ ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။
1) Create an C-Box Account
2) Configuring C-Box
3) Add to Blog


Create an C-Box Account

C-Box ထံမွ Account တစ္ခု၇ရွိရန္ ထံုးစံအတုိင္း ပထမဦးစြာ Registration လုပ္ရမယ္။ ျပီးရင္ Email မွတဆင့္ Activative လုပ္ၾကရပါမယ္။

1. www.Cbox.ws သုိ႔သြားပါ။ ေရာက္ျပီဆုိရင္ Account သစ္တစ္ခုစေဆာက္ရန္ Signup တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။

2. Username၊ Password အပါအ၀င္ Email Address တုိ႔ကိုျဖည့္ျပီး Register လုပ္ရပါမယ္။ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ျပီးလွ်င္ Finish တြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ Registration လုပ္ျခင္း ျပီးဆံုးသြားျပိး မိမိထည့္သြင္းေပးခဲ့ေသာ Email လိပ္စာတြင္းသို႔ C-Box မွ Mail တစ္ေစာင္ပို႔ထားပါလိမ့္မယ္။

3. C-Box တြင္ Register လုပ္စဥ္အခါတုန္းက ေပးခဲ့ေသာ Email အတြင္းသို႔ Login ၀င္လုိက္ပါက C-Box မွပို႔ထားေသာ Message အားေတြ႕ရပါမယ္။ ၄င္း Mail Message အားဖြင့္ဖတ္လုိက္ပါ။

4. ပြင့္လာေသာ Mail Message ထဲတြင္ www.cbox.ws သို႔၀င္ေရာက္တဲ့အခါ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ Username ႏွင့္ Password တုိ႔ကို ေတြ႕ရပါမယ္။ လုိအပ္ပါက ကူးယူမွတ္ထားလုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ အျပာ ေရာင္ Activation Link ေပၚတြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ သီးျခား Window တစ္ခုပြင့္လာျပီး www.cbox.ws သို႔ ျပန္ေရာက္သြားပါမယ္။

5. Activation လုပ္ရန္အတြက္ Username ႏွင့္ Password ကိုျဖည့္ျပီး Login ၀င္ရပါမယ္။ (Username က ျဖည့္ျပီးသားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္)။ Password ျဖည့္ျပီး Login တြင္ click ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ www.cbox.ws သို႔ Login ၀င္ေရာက္သြားျပီး Activaiton လုပ္ျခငး္ျပီးဆံုးျပီျဖစ္ပါတယ္။


Configuring you C-Box

C-box တြင္ Login ၀င္ေရာက္ခဲ့ျပီးျပီဆုိရင္ လုိအပ္သလုိ Setting အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ၾကပါျပီ။ အထူးသျဖင့္ C-Box အရြယ္အစား၊ စာလံုးအေရာင္ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ စိတ္တုိင္းက်ျပီဆုိမွ နာရီေတြ၊ ျပကၡဒိန္ေတြထည္သလုိပင္ HTML Code မ်ားအား Copy ကူးယူျပီး မိမိ Blog ထဲသြားထည့္ၾကရပါမယ္။

1. C-Box အတြင္း၀င္ေရာက္ျပိးျပီဆုိလွ်င္ မိမိေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာသည္ Admin ေအာက္မွာ My Account ဆုိတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ (Page ၏ ဘယ္ဘက္ Quick Setup၊ Option အစရွိသည္တုိ႔ထဲမွ My Account သည္ High Light ျဖစ္ေနပါမည္)။ C-Box Options တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။

2. Options ထဲတြင္ C-Box ရဲ႕ အရြယ္အစားကုိ လုိသလုိ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ မႈလ အရြယ္အစားက 160*380 px ျဖစ္ပါတယ္။

3. အကယ္၍မ်ား 200*400 px လုိ႔မ်ား ေျပာင္းလုိက္ရင္ C-Box သည္ ေဘးဘက္ပိုက်ယ္လာမယ္။ အေပၚေအာက္ ရွည္လာမယ္ေပါ့။ တစ္ခုခုျပင္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ အေရးၾကီးတာက Save တြင္ Click ႏွိပ္ရပါမယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ စာလံုးအေရာင္အရြယ္အစားေတြကို ေျပာင္းလုိလွ်င္ Colours & Fonts တြင္ Click ႏွိပ္သြားေရာက္ျပီး လုိသလုိျပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တခါ Smiles ထဲမွာဆုိရင္ Keyboard ကေနဘယ္ေသကၤတေတြတြဲရုိက္ပါက C-Box ထဲမွာ ဘယ္လုိပံု (Gesture) ေလးေတြေပၚမယ္ဆုိတာ မ်ိဳးသြားေရာက္ေလ့လာ ထားႏုိင္ၾကပါတယ္။

C-Box အတြင္းေရးသားထားေသာ Message မ်ားအား ဖ်က္ထုတ္ျခငး္၊ ဘယ္သူေတြကိုေတာ့ ၀င္ေရာက္ ေရးသားခြင့္ မျပဳဆုိတာမ်ိဳးေတြ ကန္႕သတ္လုိပါက Message Blocked user တို႔ထဲမွာ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ယခုအဆင့္တင္ မလုိအပ္ေသးပါ။

4. စိတ္တုိင္းက်ျပင္ဆင္ခဲ့ျပီးျပီဆုိရင္ မိမိ Blog တြင္ ထည့္သြင္းရန္အတြက္ HTML Code မ်ားကို Copy ကူးယူရပါမယ္။ Quick setup တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ မိမိရဲ႕ C-Box အတြက္ HTML Code မ်ားျမင္ၾကရ ပါမယ္။

5. “Copy to Clipboard” တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါက ၄င္း Code မ်ားအားလံုးကို Copy ကူးယူျပီးသြားပါျပိ။ တစ္ေနရာတြင္ Paste (Ctrl+v) လုပ္ႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ Message ပါသည့္ Box က်လာပါမည္။ OK တြင္ ႏွိပ္ျပိး ပိတ္လုိက္ပါ။


Add to Blog

C-Box အတြက္ HTML Code ေတြ Copy ကူးခဲ့ျပိးလွ်င္ ေရွ႕က နာရီ၊ ျပကၡဒိန္တို႔ ထည့္သလုိပင္ Blog Page Element တစ္ခုအျဖစ္ Paste လုပ္ျပီးထည့္ၾကရုံ ျဖစ္ပါတယ္။

HTML Java Script ေနရာရွိ Add to Blog တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ Configure Window ပြင့္လာပါမည္။ Title ေနရာတြင္ ေပးလုိေသာ အမည္ထည့္ပါ။ ဥပမာ-မွာခ်င္တာေလးေတြရွိရင္မွာခဲ့ပါ။

Content ထဲတြင္ Cursor ခ်ျပီး (Ctrl+V) တြဲႏွိပ္ပါ (သုိ႔) Content ေနရာထဲတြင္ ညာဘက္ Click ႏွိပ္ျပီး Paste လုပ္လုိက္ပါ။ ကူးလာတဲ့ HTML Code မ်ား ဒီေနရာတြင္ ေပၚလာမည္။

Save Changes တြင္ Click ႏွိပ္ျပီး Save လုပ္လုိက္ပါ။ View Blog တြင္ Click ႏွိပ္ၾကည့္ပါက Blog စာမ်က္ႏွာတြင္ C-Box ကို ျမင္ၾကရပါမယ္။ ဒါဆုိရင္ Blog တြင္းသို႔ (C-Box) လုိ႔ေခၚတဲ့ စကားေျပာခန္း (Chat Room) ေလးတစ္ခု ထည့္သြင္းျပီးသြားပါျပီ။


Manage Page Element

မိမိရဲ႕ Blog မွာ ထည့္သြင္းထားသည့္ Page Element ေတြထဲက ဘယ္ဟာေတြကိုေတာ့ အေပၚကထားမယ္။ ဘယ္ Element ေတြကိုေတာ့ ေအာက္မွာထားမယ္ အစရွိသျဖင့္ လုိသလုိ ေနရာခ် လို႔ရပါတယ္။

“ဥပမာ-ကဗ်ာေရးေလ့ရွိပါသလား” လုိ႔ အမည္ေပးထားသည့္ “Poll Element” ကို အေပၚဆံုးမွာ ထားလုိတယ္ဆုိပါစို႔။ Mouse Pointer ကို ထုိ Poll Element ေပၚေရႊ႕လုိက္ပါ။ Cursor သည္ Drag ဆုိတဲ့ ဖိဆြဲလုိ႔ရတဲ့ ျမွားပံုေလးေထာင့္ေလး ေျပာင္းသြားပါမည္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ Mouse ျဖင့္ Drag ဆြဲျပီး လုိသည့္ေနရာေရာက္လွ်င္ လႊတ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ၄င္း Element သည္ အေပၚသို႔ ေရာက္သြားပါမည္။ စိတ္တုိင္းက် ေရႊ႕ျပီးးလွ်င္ Save တြင္ Click ႏွိပ္ရန္မေမ့ပါႏွင့္။


Edit (or) Delete Page Element

မိမိထည့္သြင္းထားခဲ့သည့္ Page Element ေတြထဲက အခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းသို႔တည္းမဟုတ္ မလုိအပ္ေတာ့၍ ဖ်က္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို လုိအပ္သလုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္လုိေသာ Page Element ၏ Edit ေပၚတြင္ Click တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္ပါ။ Configure Window ျပန္ပြင့္လာပါလိမ့္မယ္။ ျပင္ဆင္လုိသည့္ စာသားမ်ာကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါျပီ။ အကယ္၍ မ်ားလံုး၀ဖ်က္ထုတ္လုိပါက Remove Page Element တြင္ ႏွိပ္ျပီး ဖ်က္ထုတ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။


Edit Header

Header ဆုိတာဟာ Blog title ႏွင့္ Description အျဖစ္ထည့္သြင္းထားေသာ စာသားမ်ားရွိရာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ Header ရွိ Edit တြင္ Click ႏွိပ္လုိက္ပါ။ Configuration Window ပြင့္လာပါမည္။

၄င္း Window ထဲတြင္ Blog title ႏွင့္ Description တုိ႔ကို ေတြ႕ရပါမယ္။ ျပင္လုိက ျပင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Header ကို ထူးျခားေအာင္ လုပ္လုိ႔ရတာက ေနာက္ခံေနရာမွာ မိမိႏွစ္သက္ရာ ပံုကို ေျပာင္း ထည့္ထားႏုိင္ျခငး္ျဖစ္ပါတယ္။

Browse တြင္ Click ႏွိပ္ျပီး Header ေနာက္ခံထားလုိသည့္ ပံုဖုိင္လ္ကို ေရြးေပးပါ။ စိတ္တုိင္းက်ျပီဆုိရင္ Save Changes တြင္ Click ႏွိပ္ျပီး သိမး္ဆည္းလုိက္ပါ။

ဒါဆုိရင္ Blog ကို ျပန္ၾကည့္ပါက Header ေနရာမွာ ေရွ႕ကလုိ ေနာက္ခံပလိတ္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ မိမိေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းခဲ့တဲ့ ပံုေနာက္ခံ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။


Blogger ျဖင့္ Blog ေရးရန္ဘာေတြလုိမလဲ

ပံုမွန္အားျဖင့္ Blog ေရးခ်င္တဲ့ Website မွာ Register အရင္လုပ္ရတယ္။ ျပီးမွစေရးလုိ႔ရတယ္။ ဆုိရရင္ Multiply မွာေရးခ်င္ရင္ www.multiply.com ကို သြား၊ ထံုးစံအတုိင္း Email လိပ္စာေပးျပီး Registe လုပ္၊ ျပီးရင္ စေရးလုိ႔ရျပီ Blogger မွာလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထုိနည္းအတုိင္းပါပဲ။


သုိ႔ေသာ္ မိမိမွာ Gmail Account တစ္ခုရွိရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ Blogger မွာ Register လုပ္စရာမလုိပဲ တန္းေရးလုိ႔ရတယ္။ သေဘာက Blogger သည္ Google ကေပးတဲ့ Service Gmail သည္လည္း Google ကေပးတဲ့ Service ျဖစ္သည့္အတြက္ Gmail Account ရွိသူတုိင္းကို Google မွာ Register လုပ္ျပီးသားလုိ႔ ယူဆပါသည္။ သည္အတြက္ထပ္မံ၍ Register လုပ္ရန္မလုိပါ။ www.blogger.com သို႔သြားျပီး ၀င္ေရာက္ေရၚသားၾကရုံ ျဖစ္ပါတယ္။


ေနာက္တစ္ခုလုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ Font ျဖစ္ပါတယ္။ Blog ကို ျမန္မာလုိေရးခ်င္သူေတြအေနႏွင့္ မိမိသံုးသည့္ စက္ထဲမွာ ျမန္မာယူနီကုဒ္ တစ္ခုခုကို ထည့္သြင္း Install လုပ္ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။ သုိ႔မွသာ Blog ကို ျမန္မာလုိေရးသား ဖတ္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ Blog ေတြကို ျမန္မာလုိ ေရးတဲ့ေနရာမွာ အသံုးအမ်ားဆံုး ျမန္မာ Unicode Font က Zaw Gyi ပါလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ သူ႔ကို အခေၾကးေငြေပးစရာ မလုိပဲ Free Download ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ Install လုပ္ရလြယ္ကူျခင္း၊ “Ctrl+Shift” Key တြဲေလး ႏွိပ္ရုံျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ကို အလြယ္တကူကူးေျပာင္း စာစီႏုိင္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခားအားသာခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။ သည့္အတြက္ ျမန္မာလုိမ်ား စိတ္ကူးရွိရင္ ေဇာ္ဂ်ီးကို စမ္းသံုးၾကည့္ပါလုိ႔ အၾကံေပးလုိက္ပါရေစ။


Zaw Gyi Unicode Installer ကို http://www.Alpha.com .mm/blogday/index.html မွာသြားေရာက္ Download ရယူႏုိင္ပါတယ္။


Download Now တြင္ ဆြဲယူခဲ့ေသသာ Installer File ေပၚတြင္ Double Click ႏွိပ္ဖြင့္ျပီး ေပၚလာေသာ ညႊန္႕ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္လုပ္ပါ။ Install လုပ္သြားလုိက္ပါ။


Install ျပီးသြားရင္ Task bar ေပးတြင္ Language bar ေပၚလာပါမည္။ ၄င္း Language bar ထဲတြင္ English ဟုေပၚေနခ်ိန္တြင္ စာရုိက္မည္ဆုိပါက အဂၤလိပ္လုိစာစီစာရုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


ျမန္မာလုိရုိက္လုိလွ်င္ Keyboard မွ “Ctrl+Shift” ကို တြဲႏွိပ္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ Language tools ထဲမွာAlpha Zaw Gyi ဟု ေျပာင္းသြားပါမည္။ ယခုခ်ိန္ စာရုိက္မည္ဆုိပါက ျမန္မာလုိ စာရိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


ဤနည္းျဖင့္ “Ctrl+Shift” တြဲႏွိပ္၍ ျမန္မာမွ အဂၤလိပ္မွ ျမန္မာ အျပန္အလွန္ ေျပာင္းလဲ စာစီႏုိင္ၾကပါတယ္။Anatomy of a Blog(Blog တုိ႔၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား)


Blog title and Description

Blog title ဆုိတာက စာအုပ္အမည္တုိ႔ႏွင့္ သေဘာတရားခ်င္း ဆင္တူတယ္။ စာအုပ္နာမည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီစာအုပ္သည္ တက္က်မ္းလား၊ ဟာသလား၊ ဘ၀သရုပ္ေဖာ္လား ဆုိတာကို အလြယ္တကူ ခြဲျခားသိႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဒီအတုိင္းပါဘဲ Blog title ႏွင့္ Description ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သတင္းအျဖစ္အပ်က္ေတြကို ဦးစားေပးတဲ့ Blog လား၊ ရသစာတမ္းေတြကို ဦးစားေပးတဲ့ Blog လားဆုိတာကို ၀င္ေရာက္ဖတ္ရူသူမ်ားအား သိေစႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။


Post

Blog ရဲ႕ အသက္သည္ Post မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ Blog ထဲမွာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို ေရးျပီးတင္သမွ်ကို Post လုိ႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ သေဘာက အၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို ေရးတင္တုိင္း Blog ထဲမွာ Post တစ္ခုတုိးပါတယ္။ Blog တစ္ခုမွာ Post အေရာအတြက္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိရမယ္ဆုိတဲ့ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြ မရွိပါဘူး။ ေရးတင္တဲ့ အၾကိမ္မ်ားရင္မ်ားႏုိင္သေလာက္ Post အေရအတြက္မ်ားပါလမ့္မယ္။Comments

Blog ဖတ္သူေတြအေနႏွင့္ Post တြင္ပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သိလုိသမွ် ထပ္ဆင့္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို ဒီေနရာကေနတဆင့္သြားျပီး ၀င္ေရာက္ေရးသားႏုိင္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ Blog ေတြမွာ Annonymous User အေနႏွင့္ မည္သူမဆုိ ၀င္ေရာက္ေရးသားႏုိင္ၾကေပမယ့္ အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ Register လုပ္ျပီးမွ ၀င္ေရာက္ ေရးသားခြင့္ ရွိပါတယ္။Page Elements


Page Element ေတြဆုိတာက Webpage တုိ႔ရဲ႕ အဆင္တန္ဆာမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းတုိ႔ကို ညီညႊတ္မွ်တေအာင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ မိမိ Blog စာမ်က္ႏွာမွာ ပိုမုိႏွစ္သက္ဖြယ္ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ စာမ်က္ႏွာတြင္ၾကည့္ပါ။Online Blogging Tools

အင္တာနက္ေပၚမွာ Online blogging tools လုိ႔ေခၚတဲ့ Blog ၀င္ေရာက္ေရးသားႏုိင္ေသာ Website ေတြမ်ားစြာရွိပါတယ္။ အနည္းငယ္ ထုတ္ႏႈတ္ျပရရင္ Blogger၊ Blog City၊ Word press၊ Yahoo 360၊ MSN space၊ Six apart၊ Expression engine၊ Love journal၊ Type pad တုိ႔အစရွိသျဖင့္ေပါ့။ အဲဒီအထဲကမွ Tools ကေတာ့ ပိုေကာင္းပါတယ္ ဆုိတာမ်ိဳးေျပာဖုိ႔ရန္ ခက္ခဲပါတယ္။


ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ Tools ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ Blog တစ္ခုဖန္တီးဖို႔ရန္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ Post တင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုဗီဒီယိ၊ သီခ်င္းေခြေတြကို တင္ျခင္း၊ မိမိ Blog ၏ ဒီဇုိင္းကို ႏွစ္သက္သလုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္း၊ Comment ေရးျခင္း၊ အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အလြယ္တကူ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစပါတယ္။ တနည္းဆုိရရင္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြကို အလြယ္တကူ အသံုးးျပဳႏုိင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားၾကပါတယ္။


ဒီတင္ျပခ်က္ကေတာ့ Online tools တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Google ၏ Blogger ျဖင့္ Blog ေရးပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Blogger ကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းက အင္တာနက္ေပၚမွ လူသံုးအမ်ားဆံုး Online tools တစ္ခု ျဖစ္ျခင္းကလည္းတစ္ေၾကာင္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Google မွေပးေသာ Service တစ္ခုျဖစ္သည့္ အတြက္ Google ၏ ဟန္ပန္အတုိင္းပင္ အျမင္ရုိးရွင္းျပီး အသံုးျပဳရလြယ္ကူ ေစျခင္း အခမဲ့ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ ယေန႔ေခတ္ေပၚ Browser(IE Mozilla) တုိ႔ႏွင့္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ ႏုိင္ျခင္း အစရွိေသာ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ေရြးခ်ယ္တင္ျပလုိက္ရျခင္ျဖစ္ပါတယ္။ယခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ Blog ေရးသားပံု အဆင့္ဆင့္တုိ႔ကို လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကျပီဆုိရင္ေတာ့ ကိုယ္ပုိင္ Blog ေကာင္းေကာင္းေလးတစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပါျပီျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ Blog ဖန္တီးေရးသားမႈ နယ္ပယ္သည္ က်ယ္ျပန္႕သည္ အေလ်ာက္ ယခုေလာက္သိခဲ့ၾကျပီရုံျဖင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ျပီလုိ႔ မဆုိႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဒါေတြက အေရးၾကီးတဲ့ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြသာ ျဖစ္ပါ တယ္။


အေရးၾကီးတာက ဒီအေျခခံအခ်က္ေတြကို ကြ်မး္က်င္ခဲ့မွသာလွ်င္ ေရွ႕တဆင့္ တက္လွမ္းေလ့လာလုိ႔ရမယ္။ အျခားသူတုိ႔၏ Blog မ်ား ဖန္တီးေရးသားပံုေတြကို နမႈနာေလ့လာႏုိင္ၾက မယ္ဆုိတာကိုေတာ့ သေဘာေပါက္ထားဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။


Address ဘားမွာ လိုဂိုေလးေတြထည့္မယ္

ကၽြန္ေတာ္ တို႕ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုကိုဝင္လိုက္ျပီဆိုရင္ ဘေရာက္ဇာရဲ့ ထိပ္မွာရွိတဲ့ လိပ္စာ ဘားမွာ ဘေလာ္ဂါကြန္ ရဲ့လိုဂိုေလး ကိုဒီလိုေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...။


ကဲ ဒီေနရာေလး ကို ကိုယ္ပိုင္လိုဂိုေလး အျဖစ္ေျပာင္းခ်င္သူ မ်ားအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ ေလး ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါတယ္သိၿပီးသူမ်ား သိၿပီးျဖစ္ေကာင္းၿဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ မသိေသးသူမ်ား လုပ္ရမွာ ခက္ခဲေနသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဝမွ်လိုက္တာပါ...။

လုပ္ပံုလုပ္နည္းကေတာ့ အလြန္လြယ္ကူပါတယ္ ကဲစလိုက္ၾကရေအာင္...

ပထမဦးဆံုး ဘေလာ့ဂ္ ရဲ့ Layout ကိုဝင္လိုုက္ပါ..

ၿပီးရင္ေတာ့ Edit HTML ထဲကိုထပ္ဝင္လိုက္ပါ...

အဲဒီမွာ ကုဒ္ေတြထဲက

ဆိုတဲ့ကုဒ္ေလးရဲ့ ေနာက္မွာဒီကုဒ္ကိုထည့္လိုက္ပါ...


http://www.fos.su.se/~arnold/travel/asia2001/myanmar_flag.gif'
rel='shortcut icon'/>

ဒီကုဒ္မွာထည့္ထားတဲ့ လိုဂိုေလး ရဲ့လိပ္စာ အတိုင္းထည့္လိုက္ ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ လိုဂိုပံုစံေလး ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ နိုင္ငံအလံေလး ဟာ လိပ္စာ ဘားမွာ တလူလူ လြင့္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ..

မိမိတို႕နွစ္သက္သလို လိုဂိုေလးမ်ား ပံုေလးမ်ား လုပ္ျပီး ဝဘ္ဆိုက္ တစ္ခုခုမွာ upload လုပ္ျပီး ရလာတဲ့ url လိပ္စာကို အျပာေရာင္ျပထားတဲ့ ေနရာမွာ အစားသြင္းလို္က္ျခင္းျဖင့္ မိမိ တို႕ကိုယ္ပိုင္လိုဂိုေလးမ်ား ဖန္တီးနိုင္ၾကပါေစ..

Wednesday, November 26, 2008

Bit and Byte

Bit
Bit ဆုိသည္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ၏အေသးဆုံးပမာဏ (သုိ ့မဟုတ္) electronic information storage ၏ အေသးဆုံးေသာပမာဏတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။၄င္းကေတာ့ information ေတြကုိ စက္နားလည္ေအာင္ 0(false)(သု္ိ ့မဟုတ္)1(true) ကုိ ထုတ္ေပးပါတယ္။(မီးခလုတ္ခ်ိန္းသကဲ့သုိ ့လုပ္ေပးပါတယ္)
8bits=1byte ပါ။

Byte
Byte ဆုိတာတုိင္းတာတဲ ့unit တခု ျဖစ္တယ္။ 1 byte မွာ 8 bit ရွိပါတယ္။ကြန္ပ်ဴ တာ ရဲ ့ memory ကုိ ေျပာ တဲ ့အခါ(သုိ ့မဟုတ္) electronic information (data)ေတြကုိ ေျပာတဲ ့ အခါမွာ အသုံးျပဳ ပါတယ္။ byte ကုိ အမ်ားဆုံး english အကၡရာ အၾကီးစာလုံး B နဲ ့ေဖာ္ျပပါတယ္။တခါတရံ မွာေတာ့ အေသးစာလုံး b ကုိ အသံုးျပဳပါတယ္။
Byte ရဲ ့အၾကီးဆုံး unit အတြက္ name ေတြက ေတာ့………

Kilobyte
သူ ့ကုိ ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာရဲ ့ memory (သုိ ့မဟုတ္)hard drives ေတြအေၾကာင္းကုိေျပာတဲ့အခါမွာ အသုံးျပဳပါတယ္။ပထမဆုံး 1kilobyte မွာ 1024 bytes ရွိပါတယ္။တခ်ိဳ ့သူေတြကေတာ့ kilobyte တခုမွာ 1000bytes ရွိတယ္လုိ ့ေျပာျပီးအမွန္တကယ္1024bytes ရွိတာက kibibyte လို ့ေျပာပါတယ္။

Kibibyte
သူကေတာ့ information ၏ unit (သုိ ့မဟုတ္) computer storage တခုျဖစ္ပါတယ္။kibibyte တခုမွာ 1024 bytes ပါ။ 1024 kibibytes ကေတာ့ mebibyte တခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

Megabyte
သူ ့ကုိ ေတာ့ အားလုံးသိၾကတဲ့ အတုိင္းပဲ ကြန္ပ်ဴတာရဲ ့memory (သုိ ့မဟုတ္)hard drives ေတြအေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါမွာ အသုံးျပဳ ပါတယ္။ 1 megabyte မွာ 1 million bytes ရွိပါတယ္။ 1998 ခုႏွစ္မတုိင္မွီ International Electrotechnical Commissions(IEC)က ပထမဆုံး mebibyte တခုဟာ 2^20 (သို ့မဟုတ္) 1,048,576 bytes ဟူ ၍ လည္းေကာင္း megabytes ကုိ 1,048,576 bytes (သုိ ့မဟုတ္) 1,024 kilobytes (သုိ ့မဟုတ္)1024^2 bytes ဟူ၍ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာသုံးသူအၾကမ္းဖ်င္းကေတာ့ megabyte ကုိ (IEC)က ထုတ္တဲ့ ဒီ number ေတြထဲ ကတခု ကုိသတ္မွတ္အသုံးျပဳ ေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။

Mebibyte
သူကေတာ့တုိင္းတာတဲ့ unit တခုျဖစ္ပါတယ္။၄င္းက 1024*1024 bytes ကုိ ကုိယ္စားျပဳပါတယ္။ mebibyte တခု ဟာ information ရဲ ့unit တခု(သုိ ့မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာရဲ ့storage တခုျဖစ္ပါတယ္။ အတို ခ်ံဴးကေတာ့ MiB လို ့ ေခၚပါတယ္။
1MiB=2^20 bytes=1,048,576 bytes=1,024 kibibytes ျဖစ္ပါတယ္။
Mebibyte ဟာ megabyte နဲ ့နီးစပ္ပါတယ္။၄င္းဟာ mebibyte အတြက္ ညီမ်ွ ခ်က္တခုျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္(သုိ ့မဟုတ္) 10^6 bytes=1,000,000 bytes ။ဒီ unit ကိုလည္း(IEC) ကပဲသတ္မွတ္ခဲ့တာပါ။
1 mebibyte =1024(2^10)kilobytes
1gigabytes=1024 mebibytes

Gigabyte(GB or gig)
သူ ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ electronic devices ေတြမွာ တုိင္းတာျခင္း unit တခုျဖစ္ပါတယ္။ 1 gigbyte = 1 billion bytes ျဖစ္ပါတယ္။Modern computer တခု၏ Random access memory(RAM) မွာ 1,073,741,824(2^30)bytes ကုိ အသုံးျပဳပါတယ္။တခ်ိဳ ့သူေတြကေတာ့
Gigabyte ကုိ 1,073,741,824 bytes အစား 1 billion bytes ကုိ သုံးသင့္ တယ္လုိ ့ေျပာၾကပါတယ္။

Terabyte
သူ ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ electronic devices ေတြမွာ တုိင္းတာျခင္း unit တခုျဖစ္ပါတယ္။
1terabyte =1000 gigabytes(GB)(သုိ ့မဟုတ္) trillion(1,000,000,000,000)bytes အခ်ိဳ ့ေသာသူမ်ားကေတာ့ 1 terabyte =1,099,511,627,776 လုိ ့ေျပာၾကပါတယ္။ၾကီးမားတဲ့ အဖဲြ ့အစည္းေတြမွာ data ေတြကုိသိမး္ဖို ့အတြက္ terabytes ရွိတဲ့ hard drives ေတြကုိ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။
(ဥပမာအားျဖင့္ Microsoft organization ေတြ server ေတြကုိထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ organization ေတြမွာသုံးၾကပါတယ္….က်န္တဲ့ၾကီးမားတဲ့ organization ေတြမွာလည္းသုံးၾကပါတယ္)
လုပ္ငန္းေသးေသးေလးေတြမွာေတာ့ terabyte ကုိ မသုံးၾကပါဘူး။အမ်ားဆုံးသုံးတာကေတာ့ gigabytes,megabytes ႏွင့္ kilobytes တုိ ့ကုိသုံးၾကပါတယ္။ေနာင္လာမယ့္အနာဂတ္မွာ အိမ္ေတြမွာပါ terabytes ေတြကုိသုံးစဲြလာၾကမယ္လုိ ့ေျပာပါတယ္။2008 ခုႏွစ္မွာ Apple company က iMac computer ကုိ 1TB hard drives နဲ ့ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Tebibyte
သူ ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ electronic devices ေတြမွာ တုိင္းတာျခင္း unit တခုျဖစ္ပါတယ္။
1 teribytes =1024 gibibytes (GiB) (သုိ ့မဟုတ္) 1,099,511,627,776 bytes.1024 teribytes သည္ 1exbibyte ကုိ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ 1024 teribytes=1exbibyte.

Petabyte
သူ ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ electronic devices ေတြမွာ တုိင္းတာျခင္း unit တခုျဖစ္ပါတယ္။ 1 Petabytes =1000 terabytes(GB) (သုိ ့မဟုတ္) 1,000,000,000,000,000(a thousand trillion).ၾကီးမားေသာအဖဲြ ့အစညး္မ်ားတြင္ petabytes ကုိ data storage ရန္အတြက္ အသုံးျပဳပါတယ္။

Pebibyte
အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ unit ေတြကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္အသုံးျပဳ ပါတယ္။1Pebibytes =1024 tebibytes(TiB)(သုိ ့မဟုတ္)1,125,899,906,842,624 bytes.

Exabyte
အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ unit ေတြကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္အသုံးျပဳ ပါတယ္။ 1 Exabyte=1000petabytes(PB)(သုိ ့မဟုတ္)1,000,000,000,000,000,000 bytes ျဖစ္ပါတယ္။

Exbibyte
သူ ့ကုိလဲ အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ unit ေတြကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္အသုံးျပဳ ပါတယ္။
1 Exbibytes=1024 pebibytes(PiB)(သုိ ့မဟုတ္)1,152,921,504,606,846,976 bytes.
1024 exbibytes =1zebibyte

Zettabyte(ZB)
သူ ့ကုိလဲ အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ unit ေတြကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္အသုံးျပဳ ပါတယ္။
1 zettabyte=1000 exabytes(EB)(သုိ ့မဟုတ္) 1,000,000,000,000,000,000,000(a billion trillion)bytes.
2008ခုႏွစ္ထိ zettabyte date တခု ကို သိမး္ဆည္းဖုိ ့ၾကီးမားတဲ့ကြန္ပ်ဴတာမရွိေသးပါဘူး။

Yottabyte(YB)
သူ ့ကုိလဲ အနာဂတ္ကြန္ပ်ဴတာေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ unit ေတြကုိ တုိင္းတာရန္အတြက္အသုံးျပဳ ပါတယ္။
1yottabytes =1000 zettabytes(ZB)(သုိ ့မဟုတ္)1,000,000,000,000,000,000,000,000(a trillion trillion)ျဖစ္ပါတယ္။
2008ခုႏွစ္ထိ yottabyte date တခု ကို သိမး္ဆည္းဖုိ ့ၾကီးမားတဲ့ကြန္ပ်ဴတာမရွိေသးပါဘူး။
I translate that from http://en.wikipedia.org/wiki/Byte

Monday, October 6, 2008

Computer - Vocabulary

 1. ACPI – Advanced Configuration and Power Interface
 2. AGP – Accelerated Graphic Port
 3. APM – Advanced Power Management
 4. ASIC – Application Specific Integrated Circuit
 5. BIOS – Basic Input / Output System
 6. CD – Compact Disk
 7. CMOS – Complementary Metal Oxide Semiconductor
 8. CPU – Central Processing Unit
 9. CRT – Cathode Ray Tube
 10. DDR2 – Double Data Rate2
 11. DIMM – Dual Inline Memory Module
 12. DMA – Direct Memory Access
 13. DOS – Disk Operating System
 14. DRAM – Dynamic Random Access Memory
 15. DVD – Digital Video Disk
 16. ECP – Extended Capabilities Port
 17. FSB – Front Side Bus
 18. FTP – File Transfer Protocol
 19. GbE – Gigabit Ethernet
 20. HD – Hard Disk
 21. IDE – Integrated Drive Electronic
 22. IRQ – Interrupt Re Quest
 23. ISP – Internet Service Provider
 24. LAN – Local Area Network
 25. LCD – Liquid Crystal Display
 26. LED – Light Emitting Diode
 27. LGA – Land Grid Array
 28. Mac OS – Macintosh Operating System
 29. MB – Mother Board
 30. MPEG – Motion Pictures Experts Group
 31. PAE – Physical Address Extension
 32. PCI – Protocol Control Information
 33. PDF – Portable Document Format
 34. POST – Power On Self Test
 35. PSU – Power Supply Unit
 36. ROM – Read Only Memory
 37. RTC – Real Time Clock
 38. S/PDIF – Serial/Parallel Data Interchange Format
 39. SATA – Serial ATA
 40. SCSI – Small Computer Systems Interface
 41. SS/DS – Single –Sided / Double – Sided
 42. USB – Universal Serial Bus
 43. VGA – Video Graphics Array
 44. WAN – Wide Area Network
 45. Windows XP – Windows eXPerience

Friday, September 26, 2008

9 Things to become a Professional

 1. Membership of Professional Bodies
  ပညာရွင္အသင္းကဲ့သို႔ အဖဲြ႕အစည္းေတြမွာ အသင္း၀င္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
 2. Office Procedure/HR Regulations
  ႐ံုးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕အစည္းအသီးသီးရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို နားလည္ေအာင္ ေလ့လာထားျခင္း
 3. Knowledge of Business
  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသီးသီး၏ သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္ေအာင္ ေလ့လာထားျခင္း
 4. Communication Skill
  လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ထားျခင္း
 5. Social Networking
  မိမိဘ၀တိုးတက္ရာကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္မည့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား ရွာေဖြဆက္သြယ္ထားျခင္း
 6. Global Outlook
  မိမိေဒသတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာဗဟုသုတမ်ား သိသင့္သည္မ်ား ႀကိဳတင္ေလ့လာထားျခင္း
 7. Role Model
  မိမိဘ၀တိုးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးႏုိင္မည့္ စံျပဳထိုက္သူတစ္ဦးဦး သတ္မွတ္ထားျခင္း (ဥပမာ - ဘီဂိတ္လ္၊ အိုဘားမား)
 8. Efforts
  ႀကီးမားေသာ ဇဲြလံု႔လ၀ိရိယျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း
 9. Ethic
  ပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္မယ့္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ားရွိျခင္း

Saturday, September 6, 2008

Laptop ပ်က္ေနၿပီဆိုရင္ ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းမလဲ


အခုေျပာျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ ပ်က္ေနတဲ့ Laptop ေတြကို ဘယ္လို Troubleshoot လုပ္ရမလဲ၊ Problem ေတြ ဘယ္လို႐ွာၾကမလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးပါ။ Laptop ရဲ႕ Power Adapter ကို Plug ထိုးၿပီး Power Button ကို ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါမွာ အားလံုးဟာ ဘာ Sign မွ မျပဘူး။ Laptop မွာ ပံုမွန္အသံေတြလည္း မၾကားရ။ LED ကလည္း မလင္း၊ Fan ကလည္း မလည္၊ Screen ကလည္း အမဲႀကီးပဲ ဘာမွမေပၚဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ ၎ Laptop ပ်က္ေနပါၿပီ။ ဒါဆို ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းၾကမလဲ။ ေျပာျပမွာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါေျပာခ်င္လို႔ကို ဒီလိုအစပ်ိဳးလိုက္တာ။


၁။ နံရံက Wall Outlet က ေကာင္းရဲ႕လား ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ ၎အျပင္ Laptop DC Adapter က Wall Outlet ကေန Power ရေနရဲ႕လားၾကည့္ပါ။ တကယ္လို႔ Power မရဘူးဆိုရင္ အျခား Wall Outlet တစ္ခုကို ေျပာင္းတပ္ၾကည့္ပါ။

၂။ Laptop DC Power မွာ Voltage Output ကမွန္ကန္ရဲ႕လားဆိုတာကို စစ္ေဆးပါ။ DC Power ကို Voltmeter နဲ႔စမ္းသပ္ႏိုင္ပါတယ္။

၃။ DC Adapter ကေကာင္းတယ္၊ Voltage Output ကလည္း မွန္ကန္တယ္ဆိုရင္ Laptop မွ Power Adapter ကိုျဖဳတ္ပါ။ ၎ေနာက္ Battery ကို ျဖဳတ္ပါ။ ၎ေနာက္ Battery ကို ျဖဳတ္ပါ။ တစ္မိနစ္၊ ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ ခဏထားပါ။ ၿပီးရင္ Adapter ကို Plug ျပန္ထိုးၿပီး Laptop ကို ျပန္ဖြင့္ၾကည့္ပါ။

ဒါမွမဟုတ္ မိမိစမ္းသပ္္္္္တုန္းက Adapter က မေကာင္းတာဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ DC Adapter နဲ႔ လဲလိုက္ပါ။ DC Adapter ကို ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ ပ်က္သြားတဲ့ Adapter နဲ႔ ပံုစံတူ၀ယ္ရမွာပါ။ အကယ္၍ Adapter လဲလိုက္လို႔လည္း Laptop က ပ်က္ေနတုန္းဆိုရင္ေတာ့ Motherboard က ပ်က္ေနတာ (သို႔မဟုတ္) DC Power Jack ကပ်က္ေနတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားတာကေတာ့ DC Power Jack က က်ိဳးေနၿပီး Adapter ကေန Motherboard ဆီကုိ Power မေပးႏိုင္တာျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ Laptop ကိုျပန္ဆင္ၿပီးေတာ့ Power Jack ကို အစားထိုးမွရမွာပါ။


Problem2

Laptop ရဲ႕ DC Power Adapter ကို Plug ထိုးၿပီး Power Button ကို ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါမွာ Laptop မွာ ျဖစ္ေပၚေနၾက အသံ (normal noise) ေတြလည္း ၾကားရတယ္။ LED ကလည္း ပံုမွန္အတိုင္းလင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ Screen မွာက် ဘာမွမေပၚဘူး။ Laptop က Start မျဖစ္ဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းၾကမလဲ။

ပထမဦးဆံုး LCD Screen ကို ေသခ်ာစြာၾကည့္ပါ။ Laptop LCD Screen မွာ ဘာ Image မွ မေပၚဘူးဆိုရင္ အျခား External Monitor တစ္လံုးနဲ႔တြဲၿပီး စမ္းၾကည့္ပါ။ Laptop ရဲ႕ VGA Port ကို External Monitor နဲ႔ Join လိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ Laptop ကို Power On ၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ။

Laptop ရဲ႕ Internal LCD Screen နဲ႔ External Screen ၾကားမွာ Video Output ထြက္႐ွိဖုိ႔အတြက္ HP Laptop ေတြမွာဆိုရင္ Fn နဲ႔ F4 Keys ကို တစ္ၿပိဳင္ထဲႏွိပ္ေပးရမွာပါ။ Toshiba Laptop ေတြမွာဆိုရင္ Fn နဲ႔ F5 ၊ IBM Laptops ေတြမွာဆိုရင္ Fn နဲ႔ F7 Keys တို႔ကို ႏွိပ္ေပးရမွာပါ။ အဲဒီလို LCD (သို႔) Video Cable က ပ်က္ေနတာပါ။ Video Cable က Motherboard နဲ႔ Laptop LCD Screen နဲ႔ေသခ်ာစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း သူ႔ကို ျပန္ျဖဳတ္ၿပီး ျပန္ခ်ိတ္ၾကည့္ပါ။ အကယ္လို႔ External Monitor နဲ႔စမ္းၾကည့္လို႔မွ ဘာ Image မွ မေပၚဘူး။ ပ်က္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ LCD Screen နဲ႔ Video Cable ရဲ႕ Error မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳအရေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အမ်ားဆံုးက Laptop Memory ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Laptop Memory ကို ျဖဳတ္ၿပီး အျခား Slot မွာေျပာင္းၿပီးတပ္ၾကည့္ပါ။ အကယ္၍ မိမိမွာ Memory Module ႏွစ္ခု႐ွိလို႔႐ွိရင္ ၎တို႔ကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခုျပန္ျဖဳတ္ၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီ ျပန္စမ္းၾကည့္ပါ။ ၎ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုခုက ပ်က္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ Memory ကို Slot ေျပာင္းတပ္၊ Memory Module ေတြကို ျဖဳတ္ၿပီး တစ္ခုခ်င္းစမ္းသပ္လို႔မွ မရဘူးဆိုရင္ ဒါဟာ Memory နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Error မဟုတ္လို႔ပါ။ Laptop မွာ Battery ၊ Hard Drive နဲ႔ DVD Drive တို႔ကိုျဖဳတ္ၿပီး ၎ပစၥည္းေတြမပါဘဲ Laptop ကို ဖြင့္ၾကည့္ပါ။

ေနာက္တစ္နည္းက Motherboard မွ Laptop ရဲ႕ Video Cable ကို Plug ျဖဳတ္ၿပီး External Monitor နဲ႔ Laptop ကိုတြဲၿပီး Power ျပန္ဖြင့္ၾကည့္ပါ။

External Monitor မွာေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Laptop ရဲ႕ Display Panel က တစ္ခုခုမွားယြင္းေနတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ Hard Drive တို႔၊ DVD တို႔ကို ျဖဳတ္စမ္းတာလည္း မရဘူးဆိုရင္ ေနာက္တစ္နည္း Wireless Card ၊ Modem ၊ Keyboard တို႔ကို ျဖဳတ္ၿပီး Laptop ကို ျပန္ဖြင့္ၾကည့္ပါ။

အဲဒါလည္းပဲ External Monitor မွ ဘာမွမေပၚဘူးျဖစ္ေနတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ Laptop ကို Disassembled လုပ္ၿပီး Motherboard ကို ျဖဳတ္လိုက္ပါ။

အထက္ကပံုမွာဆိုရင္ Video Card က Motherboard မွာ ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ထားတယ္။ CPU မွာ Heatsink နဲ႔ Cooling Fan ပါတယ္။ Memory Module ကလည္း ေကာင္းတယ္။ DC Power Adapter ကလည္း ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္တယ္။ Power ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါမွ CPU Cooling Fan ကလည္တယ္။ Monitor မွာ ဘာမွေပၚဘူးဆိုရင္ ေသခ်ာသေလာက္ကေတာ့ (95%ကေတာ့) Motherboard မေကာင္းတာပဲ ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားပါတယ္။

Laptop ရဲ႕ Hardware အစိတ္အပိုင္းေတြ ပ်က္စီးမႈကို ေျဖ႐ွင္းျခင္း

from ေနာက္ဆံုးတင္ထားသည့္အေၾကာင္းအရာ
မ်ား - Mistake 51 Area by chitoo


Laptop ရဲ႕ Hardware အစိတ္အပိုင္းေတြ ပ်က္စီးမႈကို ေျဖ႐ွင္းျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔အသံုးျပဳေနတဲ့ Laptop ေတြမွာ Hardware ပိုင္းဆိုင္ရာအစိတ္အပိုင္းေတြပ်က္စီးေနလို႔႐ွိရင္ ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းၾကမလဲ။ Hardware ပိုင္းဆိုင္ရာ တစ္ခုခုပ်က္စီးေနတာနဲ႔ပဲ အဲဒီ Laptop ႀကီးကို အသံုးမျပဳေတာ့ဘူးလား။ ဒီလိုေတာ့လည္း ဘယ္ဟုတ္မလဲေနာ္။ အဲဒီပ်က္ေနတဲ့ အစိတ္အပိုင္းကိုေရာ အစားထိုးၿပီး အသံုးမျပဳေတာ့ဘူးလား။ ဘာပဲေျပာေျပာ အစားထိုးၿပီး အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ အစိတ္အပိုင္းဆိုရင္ေတာ့ အစားထိုးၿပီး အသံုးျပဳခ်င္တာပဲေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသင္ခန္းစာေလးကို ေရးလိုက္တာပါ။ ဆက္လက္ေလ့လာလိုက္ေနာ္။Network Port ပ်က္စီးျခင္း

Laptop အမ်ားစုမွာေတာ့ Network Port (RJ-45 Port) ကို ေရာင္းကတည္းက Motherboard နဲ႔တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး Built In အေနနဲ႔ပါ႐ွိတာပါ။ ၎ RJ-45 (Network Port) ပ်က္စီးသြားလို႔႐ွိရင္ ၎ Laptop နဲ႔ Network ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္တဲ့အခါ ဘယ္လိုအသံုးျပဳၾကမလဲ။ Motherboard ႀကီးတစ္ခုလံုးကို အစားထိုးမွာလား။ စဥ္းစားစရာပါပဲ။ Desktop မွာဆိုရင္ေတာ့ ႐ွင္း႐ွင္းေလးပဲ ေနာက္ထပ္ Network Card တစ္ခုကို PCI Slot မွာ ေကာက္စိုက္လိုက္႐ံုေပါ့။ အခု Laptop ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ လြယ္ပါတယ္ဗ်ာ။ Motherboard ႀကီးတစ္ခုလံုးကို အစားထိုးမယ့္ အစား PCMCIA Network Card (aka LAN PC Card) ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ၎ LAN PC Card ကို Laptop ရဲ႕ ရႏိုင္တဲ့ PC Slot မွာ တပ္လိုက္လို႔႐ွိရင္ Laptop မွာ Network Port ရသြားမွာေပါ့။


USB Port ပ်က္ေနျခင္း

Laptop တိုင္းမွာဆိုဆို USB Port ပါ႐ွိပါတယ္။ USB Port က တစ္ခုမက ပါ႐ွိပါတယ္။ ၎တို႔အထဲက တစ္ခုေလာက္ပဲပ်က္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေၾကာင္းလားဗ်ာ။ ေနာက္တစ္ခုကို ေျပာင္းၿပီး အသံုးျပဳလိုက္႐ံုပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ USB Port ေတြအားလံုးပ်က္ေနၿပီဆိုရင္ ၎ Laptop ကို USB အသံုးျပဳခ်င္တဲ့အခါ (or) Motherboard ေပၚမွာ ႐ွိတဲ့ USB Controller ႀကီးတစ္ခုလံးပ်က္စီးသြားတဲ့အခါေတြမွာ ဘယ္လိုအသံုးျပဳၾကမလဲ။ ဒီျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔အတြက္ Motherboard တစ္ခုလံုးလဲရမွာလား။ Motherboard တစ္ခုလံုးလဲမယ့္အစား PCMCIA USB Card ကို အသံုးျပဳႏိုင္တယ္။ ၎ USB Card ကို PC Slot မွာ Plug ထိုးၿပီး အသံုးျပဳရမွာပါ။ USB Card မွာက USB Port ႏွစ္ခုပါ႐ွိတာ႐ွိသလို၊ USB Port (၄) ခုပါတာေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ PCMCIA Card ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။Internal Wireless (Wi-Fi) Card ပ်က္စီးျခင္း

အခုေနာက္ပိုင္း Laptop မွာ Internal Wireless Card ေတြပါ႐ွိလာပါၿပီ။ အခ်ိုဳ႕ Wireless Card ေတြဟာဆိုရင္ Laptop ရဲ႕ေအာက္ေျခကေန Door ေလးကို အသံုးျပဳၿပီး လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိုဳ႕ Model ေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ Case အတြင္းမွာ နက္႐ႈိင္းစြာတပ္ဆင္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၎ Internal Wireless Card က ပ်က္သြားတဲ့အခါမွာ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ Internal Wireless Card ကို အစားထိုးလိုက္လို႔ရသလို၊ PCMCIA Wireless Card ကို အစားထိုးလို႔ ရပါတယ္။


Internal Flash Memory Card Reader ပ်က္ေနလွ်င္

အခုေနာက္ပိုင္း Newer Laptop ေတြမွာဆိုရင္ Internal Memory Card Reader ေတြပါ႐ွိလာပါတယ္။ Flash Memory Card ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ၎ Card Reader မွာ ထိုးၿပီး အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ Built In ပါလာတဲ့ Card Reader ပ်က္သြားၿပီဆိုေတာ့လည္း External USB Flash Memory Card Reader ကုိ၀ယ္ၿပီး အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။


Internal CD/DVD Drive ပ်က္ေနျခင္း


Laptop တိုင္းမွာ CD/DVD Optical Drive ေတြပါ႐ွိပါတယ္။ ၎ Drive ပ်က္စီးေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ External USB Optical Drive ေတြကို အစားထိုးၿပီး အသံုးျပဳလု႔ိရပါတယ္။

Thursday, August 28, 2008

Harddisk Partition ေတြ ဖြက္ ထား မယ္

က်ေနာ္ ဒီညက ကလိၾကည့္တာေလး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတရ္၊၊ စက္တစ္လံုး ရဲ့ Harddisk Partition ေတြကို ဝွက္ထားမယ့္ နည္းေလးပါ၊၊ပထမဦးဆံုး Start ကေန Ram ကိုသြားပါ ၿပီးလွ်င္ gpedit.msc ကိုရိုက္ထည္႔ၿပီး Enter ေခါက္လိုက္ပါ၊၊ ပီးရင္

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Friday, August 8, 2008

asp.net ProviderModel

ASP.net Provider Model

Saturday, July 26, 2008

သီခ်င္းေခြတြင္ထည့္သြင္းထားေသာ ဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္းခိုးကူးသူေခြက ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ ခိုးကူးလက္ေရြးစင္ေခြတစ္ေခြျဖစ္တဲ့ အင္တာနက္စုစည္းမႈ ဆိုတဲ့ ဒီဗီြဒီသီခ်င္းေခြမွာ ဗိုင္းရပ္စ္တစ္ေကာင္ပါရွိလာပါတယ္။ အဲဒီ ခိုးကူးသူေတြကေန သက္သက္မဲ့ထည့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။တကယ္တမ္းေတာ့ ဗိုင္းရပ္စ္မဟုတ္ပါဘူး။ Windows XP တက္လာဖို႔အတြက္လိုအပ္တဲ့ဖိုင္ေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္တဲ့ Batch ဖိုင္ေလးတစ္ဖိုင္ ထည့္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိုင္ရဲ႕နာမည္က pro.bat ပါ။

အဲဒီ Batch file ကို ေခြထည့္လိုက္ရင္ Autorun ေအာင္မို႔ Autorun.inf ဖိုင္ပါ ထည့္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ Windows XP ကို အသံုးျပဳေနၿပီး Autorun ကို Disable လုပ္မထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ခံရမွာပါ။ ေခြကို My Computer ကေန DoubleClick ႏွိပ္ၿပီး ဖြင့္ရင္လည္း ခံရမွာပါ။ အဲဒီလို ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ အဲဒီေခြကို ထည့္လိုက္ရင္ ကြန္ပ်ဴတာဟာ Shutdown က်သြားပါလိမ့္မယ္။ ျပန္ဖြင့္ရင္ Windows တက္လာမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒီ အင္တာနက္စုစည္းမႈေခြကို ေရွာင္ႏိုင္ေအာင္မို႔ ဒီေဆာင္းပါေလးနဲ႔ ခ်စ္လွစြာေသာစာဖတ္သူေတြကို အသိေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္်ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ခံလိုက္ရၿပီးၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ကြန္ပ်ဴတာေလး ျပန္ေကာင္းသြားေအာင္ ျပင္နည္းေလးပါ ဆက္ေျပာလိုက္ပါဦးမယ္။

အဲဒီေခြထဲမွာပါတဲ့ Batch file ဟာ C: partition ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေအာက္ပါဖိုင္ေတြကို ဖ်က္ပစ္ပါတယ္။
ntdetect.com
boot.ini
msdos.sys
io.sys

ေနာက္ Windows folder ထဲက ေအာက္ပါဖိုင္ေတြကို ဖ်က္ပစ္ပါတယ္။
win.ini
win.com
system.ini

ဒါေၾကာင့္ ျပန္ေကာင္းဖို႔အတြက္ အေပၚကဖိုင္ေတြကို ကိုယ့္ကြန္ပ်ဴတာထဲ ျပန္ထည့္ေပးရပါမယ္။ ျပန္ထည့္နည္းက ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တျခား Windows XP တင္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးမွာ ကိုယ့္ hard disk ကို ခ်ိတ္ၿပီး ျပန္ထည့္တာရယ္၊ Windows ေခြကေန ျပန္ထည့္တာရယ္ပါ။တျခားကြန္ပ်ဴတာမွာ ကိုယ့္ Hard Disk ေလး ခ်ိတ္ဖို႔အဆင္ေျပတဲ့သူေတြအဖို႔ေတာ့ အေပၚက ဖိုင္ေတြကို Copy Paste လုပ္ၿပီး ျပန္ထည့္ရင္ ရသြားပါလိမ့္မယ္။ ေခြကေန ျပန္ထည့္လိုသူမ်ားအဖို႔ေတာ့ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အရင္သိထားသင့္ပါတယ္။
(၁) boot.ini ဟာ Windows ေခြထဲမွာ မပါပါဘူး။ အသစ္ေရးေပးရပါမယ္။
(၂) io.sys နဲ႔ msdos.sys ဟာလည္း ေခြထဲမွာမပါပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဖိုင္ႏွစ္ဖိုင္မရွိလည္း Windows တက္ပါတယ္။

ကဲ ပထမဆံုး Windows ေခြထဲမွာပါတဲ့ ntdetect.com ကို C: ထဲ ထည့္နည္း ၾကည့္ရေအာင္။ Windows ေခြကို ကိုယ့္ CD Drive ထဲထည့္ပါ။ ေခြကေန Boot လုပ္ပါ။ Press any key to boot from CD လို႔ေပၚလာတဲ့အခါ Keyboard ကေန Key တစ္ခုခုကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ Loading လုပ္ေနတာကို ခဏေစာင့္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ Screen တစ္ခု ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာ Windows တင္မယ္ဆိုရင္ Enter ေခါက္ပါ။ Windows ကို ျပင္မယ္ဆိုရင္ R ႏွိပ္ပါလို႔ ေရးထားပါလိမ့္မယ္။ ျပင္မွာမို႔လို႔ R ကို ႏွိပ္ပါ။

အဲဒီအခါ Recovery Console ပြင့္လာပါလိမ့္မယ္။ Recovery Console မွာ Admin password ေတာင္းပါလိမ့္မယ္။ ရိုက္ထည့္ေပးလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ေအာက္မွာေရးထားတဲ့ Command ကို ရိုက္ထည့္ပါ။


Copy X:386ntdetect.com C:
Enter ေခါက္ပါ။ X: ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကိုယ့္ CD Drive ရဲ႕ Drive Letter ကို အစားထိုးေပးရပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ win.ini, win.com နဲ႔ system.ini ကို ေခြထဲကေန C:Windows ထဲ ထည့္ရပါမယ္။

Copy X:386win.in_ C:Windowswin.in
copy X:386win.co_ C:Windowswin.com
copy X:386ystem.in_ C:Windowsystem.ini

ေနာက္ဆံုးတစ္ဆင့္အေနနဲ႔ C: ထဲမွာ boot.ini ေရးေပးဖို႔ပဲ က်န္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးလုပ္ပါ။
bootcfg /list
အဲဒီလိုရိုက္လိုက္တဲ့အခါမွာ Windows ရွိေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ရွာၿပီး ျပေပးပါလိမ့္မယ္။
bootcfg /add
အေစာက ရွာေတြ႕ခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ထည့္တာပါ။

အားလံုးၿပီးသြားရင္ Restart လုပ္လိုက္ပါ။ သင့္ Windows ေလး ျပန္တက္လာပါလိမ့္မယ္။
လူအမ်ားကို ဒုကၡေပးေသာသူမ်ားနဲ႔ ကင္းေ၀းႏိုင္ၾကပါေစ။

Tuesday, July 8, 2008

Windows 7: Hack To Run Super Fast


ပထမဦးဆံုး Run ကိုသြားျပီး regedit ကိုႏွိပ္ထည့္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control ကိုသြားကာ WaitToKillServiceTimeout မွာ 2000 ေျပာင္းလိုက္ပါ။
http://1.bp.blogspot.com/_7FFCr2FOODY/TFdRUnuNQJI/AAAAAAAAG1Q/iAOs7w2VN_Q/s1600/KyawswarNyein.Com_Regedit_Wait_To_Kill_Process.png

Start > Right Click On Computer > Manage ကိုသြားပါ။ ျပီးရင္ Service and Applications ကို Double Click လို္က္ျပီး Service ကိုဆက္ႏွိပ္ပါခင္ဗ်ား။ ျပီးရင္ အဲ့ဒီမွာရွိတဲ့ Unnecessary Services ေတြကို Manual အျဖင့္ေျပာင္းလိုက္ပါ။ေနွာက္ျပီးရင္ Start > Computer > C: Drive ေပၚမွာ Right Click ႏွိပ္ျပီး Properties ကိုသြားလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ Allow files on this drive to have contents indexed in addition to file properties ကို Un-Ckeck ျပီး Apply changes to drive C:\, subfolders and files ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။


ျပီးရင္ My Computer ကိုျပန္သြားက Menu က Tools > Folder Options ကိုသြားျပီး ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ ဟာေတြကို Disable လိုက္ပါ။
 • Display file size information in folder tips
 • Hide extensions for known file types
 • Show encrypted or compressed NTFS files in color
 • Show pop-up description for folder and desktop items

ျပီးရင္ Task Bar ေပၚက Sound Icon ေပၚမွာ Right Click ႏွိပ္ျပီး Sound ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ No Sound ကိုေရြးျပီး Apply, Ok လိုက္ပါ။

ျပီးရင္ Start > Right Click On Computer > Properties ကိုသြားျပီး Right Panel က Advanced System Settings ကိုသြားကာ Settings ကိုသြားျပီး ေအာင္မွာေပးထားတဲ့ ဟာေတြကိုဘဲ Enable လိုက္ပါ။
 • Enable Aero Peek
 • Enable desktop composition
 • Enable transparent glass
 • Show thumbnails instead of icons
 • Show window contents while dragging
 • Smooth edges of screen fonts
 • Use drop shadows for icon labels on the desktop
 • Use visual styles on windows and buttons

ေနာက္ျပီးေတာ့ Start > Run ကိုသြားျပီး msconfig ကိုသြားျပီး Start Up မွာ Necessary Program ေတြကိုဘဲ Enable လုပ္ထားပါ။ မလိုအပ္တဲ့ ဟာေတြကိုေတာ့ Disable လုပ္ထားပါ။

ျပီးလို့ရွိရင္ေတာ့ အျမဲတမ္း C Drive ကို Defragment လုပ္ေပးပါ။ Unnecessary Files ေတြ Software ေတြကိုလဲ Delete လုပ္ေပးပါ။ Latest Softwares ေတြကိုလဲ အျမဲတမ္းသံုးျပီး Update လုပ္ေပးပါ။ ဒါဆိုရင္ သူငယ္ခ်င္းတို့ Computer က Super Fast ျဖစ္သြားပါ့မယ္ခင္ဗ်ား။

Thursday, June 26, 2008

Folder lock ခ်ထားတာကို Password မသိပဲနဲ႔ေဖာက္ျခင္း

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိပါတယ္။ folder lock ခ်တဲ့ bat ေလးကို သိမွာပါ။ မသိရင္လည္း ေအာက္ကအတုိင္းလုပ္လုိက္ေနာ္။

၁။ ဒီcode ေလးကို notepad ထဲကို copy ကူးျပီးေတာ့ Ma.bat လို႔ေပးျပီး save လိုက္ပါ။
cls
@ECHO OFF
title I Love Ma
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-
A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK

if NOT EXIST "For Ma" goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock My Heart?(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren "For Ma" "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
msg * I Love You Very Much Ma
echo Folder locked

goto End
:UNLOCK
echo Who is your Lover?
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== ILoveMa goto FAIL
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" "For Ma"
msg * I Love You Very Much Ma
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md "For Ma"
echo My Heart created successfully
goto End
:End

၂။ျပီးသြားရင္ အဲ့ဒီ bat ေလးကို enter ေခါက္လိုက္ေနာ္။ အဲ့ဒီအခါ သင္ For Ma ဆုိတဲ့folder ေလးကိုေတြ႔လိမ့္မယ္ေနာ္။ အဲ့ဒီထဲကို သင့္ရဲ ့secret (လူသိမခံတဲ့ file folder ေတြထည့္လိုက္ပါ။)ျပီးရင္ ေတာ့ bat file ေလးကို ထပ္ျပီးေတာ့ enter ေခါက္လိုက္ပါ။ အဲ့ဒီအခါက်ရင္ Are you sure you w nt to lock My Heart?(Y/N) လို႔လာေမးပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီအခါက်ရင္ y ကိုႏွိပ္ျပီးenter ေခါက္လုိက္ပါ။

အဲ့ဒီအခါက်ရင္ သင့္ ရဲ ့For Ma ဆုိတဲ့ folder ေလးေပ်ာက္သြားျပီးေတာ့ Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} ဆိုတဲ့ name နဲ႔ control pannel ပံုေလးေပၚလာလိမ့္မယ္။အဲ့ဒါကို enter ႏွိပ္လိုက္ရင္ေလ control pannel ထဲကိုေရာက္သြားလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီအခါက်ရင္ ၀မ္းမနည္းပါနဲ႔။ ၃။ ေစာေစာက bat file ေလးကို enter ထပ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ အဲ့ဒီအခါက်ရင္Who is Your Lover? ဆိုတဲ့ ပာာေလးေပၚလာပါလိမ့္မယ္။အဲ့ဒီအခါက်ရင္ ILoveMa လို႔ရိုက္ထည့္ေပးလိုက္ပါ။


အဲ့ဒီအခါက်ရင္ သင့္ရဲ ့Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} ၾကီးကေန For Ma ဆိုတဲ့ ပာာေလးျပန္ေျပာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒီအထဲကိုျပန္၀င္ၾကည့္ရင္ သင့္ရဲ ့ secret data ေတြကိုျပန္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းျပီ အဲ့ဒီ bat file ရဲ ့ password က အေပၚကစေရရင္ ၂၄ေၾကာင္းေျမာက္မွာေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။ if NOT %pass%== ILoveMa မွာ ေလ အဲ့ဒီမွာ I Love Ma ဆိုတာၾကီးက password ေပါ့။ အဲ့ဒါက folder lock ခ်တဲ့ bat file ေလးပါ။

ျဖစ္ပံုကဒီလိုပါ။
ကြ်န္ေတာ့္အစ္ကိုက အဲ့ဒီပာာေလးနဲ႔ lock ခ်ရင္မရမွန္းသိလို႔ အဲ့ဒီbat file ကို exe ေျပာင္းလိုက္တယ္ဗ်ာ။ အဲ့ဒီအခါ ကုတ္ကိုျပန္ၾကည့္လို႔မရေတာ့၀ူး။ နည္းနည္းေတာ့ညစ္သြားတာေပါ့ဗ်ာ။ ပာဲပာဲေျပာျပမယ္ေနာ္။ password မသိပဲနဲ႔။ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတာ။ဒီလိုဗ်။ lock ခ်လိုက္တဲ့အခါေလ Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} ဆိုတာေလးေပၚလာတယ္မပာုတ္လား။ ႏွစ္နည္းရွိတယ္ဗ်။ အဲ့ဒါကို select မွတ္လိုက္ျပီးရင္ F2 ကိုတစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီး Ma လို႔နာမည္ျပန္ေပးလိုက္။ ျပီးရင္ folder ပံုစံေျပာင္းသြားလိမ့္မယ္။အဲ့ဒီအထဲကို၀င္ၾကည့္လိုက္ေလပာဲပာဲ အဲ့ဒီ folder ထဲမွာ အကုန္ျမင္ရလိမ့္မယ္ဗ်။ သူသိမ္းထားတာေတြကိုပာဲပာဲ။ အဲ့ဒါက ပထမနည္း


ေနာက္တစ္နည္းက
အဲ့ဒီ folder ရွိတဲံ့ေနရာအထိကို cd နဲ႔သြားလိုက္ေနာ္။ ျပီးရင္ေလ cd Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} ဆိုျပီးရုိက္လိုက္ အဲ့ဒီမွာ folder ေတြရွိတယ္သိလား ။
အဲ့ဒီမွာ copy ေတြဘာေတြကူးလို႔ရတယ္။သိလား။ ေအာ္ ဘာလဲ (လွ်ိဳ ့၀ွက္ခ်က္ကိုေျပာလုိက္လို႔မေက်နပ္ဘူးလား။ အဲ့ဒါဆိုရင္ တစ္ခါထပ္တင္ေပးလိုက္မယ္။) ဒါေပမယ့္ဒီေကာင္ေလးက လည္း admin level နဲ႔မွ သံုးလို႔ေကာင္းတာ။ေကာင္းျပီဘယ္လုိလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ (ဒီတစ္ခါေတာ့ လွ်ိဳ ့၀ွက္ခ်က္က္ုိေျပာ၀ူးေနာ္။ )
သိတဲ့သူေတြလည္းေျပာပါနဲ႔ဂ်ာ။ ေပါက္မွာစိုးလို႔ပါ။ပာီး အဲ့ဒါလည္းသိခ်င္ရင္လာေမးဗ်ာ။ေနာ္။ ဒီေကာင္ကက်ေတာ့ ကိုယ့္အေကာင့္က admin level ရမွမိုက္တာဗ်။

ILoveMa.exe

Wednesday, June 4, 2008

VGA

Output မ်ား

ပံုမွာျပထားတာကေတာ့ Graphic Card ရဲ့ output ေတြရိွရာေနရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ PC ရဲ့ hardwares ေတြဟာ digital နည္းပညာျဖစ္တဲ့ 0 နဲ့ 1 ေတြနဲ့သာလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတို့ကထြက္လာတဲ့ output ဟာ digital ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့အရင္တုန္းကသံုးခဲ့တဲ့ CRT Monitor ေတြဟာ Analog ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို ့အတြက္ digital ကေန Analog ေျပာင္းဖို့ digital to analog converter (DAC) လုိ့ေခၚတဲ့ device ေတြလိုလာပါတယ္။ ယခုသံုးေနတဲ့ LCD ေတြကေတာ့ digital ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ DAC ေတြရဲ့လိုအပ္မွဳဟာလည္းနည္းပါးလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စံတစ္ခုအေနနဲ့analog ကိုေထာက္ပံ့ေပးေနတုန္းပါပဲ။


VGA output (D-sub)

VGA output မွဆိုရင္ pin အေရအတြက္ 15 pins ပါပါတယ္။ သူကို သာမန္အားျဖင့္ အျပာေရာင္နဲ့သက္မွတ္ပါတယ္။ VGA ကေတာ့ Video Graphic Array ကိုဆိုလိုပါတယ္။ Hardware ပိုင္းမွာေတာ့ Video Graphic Adapter လို့ေခၚပါတယ္။ ၄င္းဟာ analog display Signal ေတြကိုေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။


DVI Output

DVI ဟာ စံသက္မွတ္ထားတဲ့ digital output ျဖစ္ပါတယ္။ DVI ရဲ့အရွည္ ကေတာ့ Digital Visual Interface ျဖစ္ပါတယ္။ DVI ကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ digital projector ေတြ၊ HDTV (High Definition TeleVeision) ေတြနဲ့ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္။ ၄င္းဟာ resolution အေနျဖင့္ 2560x1600 ထိေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါတယ္။ 2004 ခုႏွစ္ထက္ ေနာက္မက်တဲ့ ကဒ္ေတြမွာဆိုရင္ DVI ေပါက္ တစ္ေပါက္ကေတာ့ ပါပါတယ္။

Composite Video Output

ဒါကေတာ့ Composite Video Output ျဖစ္ပါတယ္။ သူ့ကို RCA (Radio Corporation of America )လို ့လည္းေခၚပါတယ္။ သူ့ကို TV ေတြ၊ VCRလို ပစၥည္းမ်ိဳးေတြနဲ့ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳပါတယ္။ဒါေပမယ့္ very low resolution analog signal ေတြကိုပဲ ေပးပို ့ႏိုင္ပါတယ္။


S-Video (S-VHS)

S-Video က Super Video သို့ Super VHS လို့ေခၚပါတယ္။ S-Video မွာ Pin 4 ခုပါပါတယ္။ သူကိုေတာ့ television industry ေတြက စံအျဖစ္သက္မွက္ထားပါတယ္။ သူလည္းပဲ low resolution analog signal ေတြကိုပဲေပးပို ့ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ composite video output ထက္္စာရင္ေကာင္းပါတယ္။ single cable video output မွာေတာ့ စံအျဖစ္ရိွေနေသးပါတယ္။


Component Video

Component Video ေတြဟာ Graphic Card မွာထည့္သြင္းဖို ့အတြက္ မ်ားျပားေနတာေၾကာင့္ သက္သက္ adapter တစ္ခုအေနနဲ့ပဲပါဝင္ပါတယ္။ Component Video Output မွာဆိုရင္ Video အတြက္သာမကပဲ audio ပါ ပါဝင္လာပါတယ္။ အစြန္ဆံုး က အစိမ္း၊ အနီနဲ့ အျပာ က video အတြက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ႏွစ္ခုက audio အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ့ output ေတြကို Y, Pb, Pr လို့ေခၚတဲ့ output ေတြအေနနဲ့ ခြဲထြက္လာတာေၾကာင့္ HDTV ေတြ၊ Digital projector ေတြနဲ့ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္။

သူရဲ့ signal ေတြဟာ analog ေတြျဖစ္ေပမယ့္လို့ သီးျခား colour output ေတြအေနနဲ့ခြဲထုက္ထားတာေၾကာင့္ High resolution ကိုရေစပါတယ္။


HDMI

HDMI ကေတာ့ High Definition Multimedia Interface ကိုညႊန္းဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ HDMI ကိုသာမန္ graphic card ေတြမ်ာမေတြ့ရပဲ၊ Entertainment ဦးစားေပး ကဒ္ေတြနဲ့ High end card ေတြမွာပဲေတြ့ရပါတယ္။ HDMI မွာ High definition Video နဲ့ Audio ေတြကို ေပးပို ့ႏိုင္စြမ္းရိွပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူ့နဲ့ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ cable ေတြကေတာ့ ေစ်းၾကီးေနပါေသးတယ္။


Graphic Card Interfaces

ပံုမွာျပထားတာကေတာ့ Graphic Card Interface ျဖစ္ပါတယ္။ Graphic Card Interface ဟာ graphci card နဲ့ computer ၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ အရာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Graphic card ေတြကိုဝယ္ယူရာမွာ Interface ကအရမ္းကိုအေရးၾကီးပါတယ္။ ကိုယ့္ MB ရဲ့ Graphic card slot ဟာ ကိုယ္ဝယ္လာတဲ့ Graphic Card ရဲ့ Interface ခ်င္းကိုက္ညီမွဳမရိွဘူးဆိုရင္ တပ္ဆင္လို ့မရပါဘူး။ ဥပမာ အားျဖင့္ PCI Express graphic card ဟာ AGP slot မွာတပ္ဆင္လို့မရသလို AGP Graphic Card ကလည္း PCI Express slot မွာတပ္ဆင္လို့မရပါဘူး။ MB နဲ့ Graphic Card အျပန္အလွန္ data ေပးပို့ႏိုင္မွဳကို Bandwidth နဲ့တိုင္းတာပါတယ္။ Bandwidth ျမင့္ေလ graphic card က ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေလျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လဲ Graphic Card Industry ေတြေျပာသေလာက္ Interface တစ္ခုနဲ့တစ္ခု သိပ္ျပီးကြာျခားမွဳမရိွပါဘူး။

Interface ေတြဟာ အရင္တုန္းက အမ်ားၾကီးရိွေပမယ့္ လို ့အခုအခါမွာေတာ့ AGP နဲ့ PCI Express ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗဟုသုတ အေနနဲ့ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။


ISA

ISA ဆိုတာက Industry Standard Architechure ကိုဆိုလိုပါတယ္။ သူကို ဟိုးအရင္တုန္းက ကြန္ပ်ဳတာေတြမွာပဲ ေတြ့ႏိုင္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါျပီ။ သူမွာ 8 bit wide interface နဲ့ 16 bit wide interface ဆိုၿပီး graphic card ႏွစ္မ်ိဳးထြက္ရိွပါတယ္။ EISA (Extended ISA) ဆိုၿပီးထြက္ေပၚလာပါေသးတယ္။ သူကေတာ့ 32 bit wide ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစ်းၾကီးတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ Interface အသစ္ထြက္ေပၚလာတဲ့အခါ ေမွးမိွန္သြားခဲ့တယ္။


PCI

PCI က Peripheral Components Interconnect ကိုဆိုလိုပါတယ္။ သူက 32 bit wide interface ျဖစ္ၿပီး 33MHz speed နဲ့ run ပါတယ္။ 133 MB/s Bandwidth ကိုရရိွပါတယ္။ PCI ကို ISA ေတြေနရာမွာ အစားထိုးအသံုးျပဳပါတယ္။ PCI ေတြကို add in card ေတြအတြက္ ယခုထိစံထားသံုးစြဲေနေသးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Graphic Card ေတြအတြက္ကေတာ့ မသံုးေတာ့ပါဘူး။


PCI X

PCI -X ကေတာ့ PCI Extended ကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ သူ့မွာ 64 bit wide interface ရိွျပီး 4266 MB/s bandwidth ရိွပါတယ္။ ဒီကဒ္ေတြကို server ေတြမွာပဲအသံုးျပဳခဲ့ျပီး ေတြ႕ရခဲပါတယ္။ PCI X ကဒ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ့ PCI ver 2.2 slot ေတြမွာတပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ PCI Express slot ေတြမွာတပ္လို ့မရပါဘူး။


AGP

AGP ကေတာ့ Accelerated Graphic Port ကိုဆိုလိုပါတယ္။ သူကို PCI rev 2.1 ေပၚကို အေျခခံၿပီးထုက္လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ AGP မွာ system memory နဲ့ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွဳ၊ organization နဲ့ data transfer မွာ de-multiplexing နဲ့ simplification လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွဳ၊ clock speed ျမန္ဆန္မွဳတို့ေၾကာင့္ PCI ေတြအေပၚကို အသာစီးရထားပါတယ္။AGP ကို verison ၃မ်ိဳးနဲ့ထုက္ ပါတယ္။ AGP x1, AGP 4x, AGP 8x တို့ျဖစ္ပါတယ္။ AGP ဟာ 32 bit wide နဲ့ 66MHz speed ရိွပါတယ္။ 266MB/s bandwidth ကိုရပါတယ္။ AGP 8x ဆိုတာက AGP 1x ထက္ ၈ဆပိုျမန္တယ္လို ့ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ AGP 8x ကို 4x slot မွာတပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 4x speed နဲ့ပဲအလုပ္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို့အတူပဲ AGP 4x ကို 8x slot မွာတပ္ဆင္ပါက 4x speed နဲ့ပဲအလုပ္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။


PCI Express

PCI Express ဟာ Parallel Interface Bus system ေတြျဖစ္တဲ့ ISA, PCI, AGP ေတြနဲ့မတူပဲ Serial Interface Bus System ရိွပါတယ္။ Parallel Bus ေတြနဲ့မတူတာက စုစုေပါင္း Bandwidth ကို device ေတြအားလံုးကရႏိုင္တာပါပဲ။PCI Express ေတြဟာ single Links တစ္ခုျခင္းစီရဲ့ speed ကို ေျမွာက္ျခင္းနဲ့ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ single link တစ္ခုမွာ 250MB/s up stream နဲ့ 250 MB/s downstream ရိွပါတယ္ (upstream to the system and downstream to the device)။ PCI E x 16 က single link ရဲ့ ၁၆ ဆ ျဖစ္တဲ့ 4GB/s up stream နဲ့ 4GB/s downstream (total 8GB/s) ရိွပါတယ္။ PCI Express x16 card ေတြဟာအၿမဲတမ္း 16 ဆနဲ့အလုပ္လုပ္စရာမလိုပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ dual Graphic card ေတြကို တပ္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာတယ္။ PCIE x16 slots ႏွစ္ခုပါလာၿပီး slot တစ္ခုပဲသံုးမယ္ဆိုရင္ 16x နဲ့ လုပ္ႏိုင္ၿပီး card ႏွစ္ခုသံုးပါက 8x နဲ့အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ SLI နဲ့ Crossfire နည္းပညာကိုေထာက္ပံ့တဲ့ ကဒ္ေတြကို PCI Express interface နဲ့ပဲလာတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ Bandwidth ေတြကို တိုးလာတာနဲ့အမွ် Card ေတြမွာလည္း power ပိုမိုလိုအပ္လာတယ္။ Slot က power နဲ့မလံုေလာက္ေတာ့တဲ့အခါမွာ card ေတြမွာ Power connector ေတြသက္သက္ထည့္သြင္းလာတယ္။ယခုေပၚထြက္ေနတဲ့ Mid-range နဲ႕ highend card ေတြမွာဆိုရင္ 4-pin, 6-Pin, 8-pin power connector ေတြ တစ္ခုကေန ႏွစ္ခုထိပါဝင္လာတယ္။Graphic Processor and Memory

ကြန္ပ်ဳတာမွာ CPU ကို ကြန္ပ်ဳတာရဲ့ Brain အျဖစ္တင္စားရင္ Graphic Card မွာ GPU ကို အသည္းႏွလံုးအျဖစ္တင္စားရလိမ့္ မယ္။ သူကို Cooler ေအာက္မွာထားတယ္။ CPU လိုသူကို ျဖဳတ္တပ္လို႕မရပါဘူး။ Graphic Card ထုက္လုပ္သူေတြက တခါတည္းတပ္ဆင္ေပးလိုက္တယ္။ Pixel Shaders, Vertex Shader, Pipelines, Core clock speeds ေတြဟာ GPU ကလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ architecture ေတြပဲျဖစ္တယ္။

Graphic card ေတြကိုၾကည့္ရင္ GPU အျပင္ေနာက္တစ္ခုပါဝင္လာတာက Memory ပဲျဖစ္တယ္။ Memory ေတြကို ေတာ့ GPU နဲ့အတက္ႏိုင္ဆံုး နီးေအာင္ထားၾကတယ္။ Interface Clock speed ျမင့္ျမင့္ရေအာင္ျဖစ္တယ္။

Graphic Memory ေတြဟာ DDR2, DDR3, GDDR3, GDDR4, GDDR5 ဆိုၿပီးရိွၾကတယ္။ အဲ့ဒီ့ Memory ေတြဟာ 64 bit wide ကေန 512 bit wide ထိရိွတယ္။ memory မ်ားေလ graphical data ကိုပိုၿပီး store လုပ္ႏိုင္ေလျဖစ္တယ္။ Memory နည္းရင္ လိုအပ္တဲ့ data က graphic memory နဲ့မလံုေလာက္တဲ့အခါ system memory ကေနသြားယူေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း Graphic memory ရဲ့ပမာဏ ကသိပ္ၿပီးအဓိကမၾကပါဘူး။ သူ့ရဲ့ memory bus wide ကပိုၿပီးေတာ့အဓိကက်ပါတယ္။ 512MB graphic memeory ရိွတဲ့ card နဲ့ 1GB memory ရိွတဲ့ card ႏွစ္ခုဟာ performance သိပ္မကြာလွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 64 bit bus wide နဲ့ 128 bit bus wide ႏွစ္ခုဆိုရင္ေတာ့ သိသိသာသာကြာျခားပါတယ္။

Cooling Devices

GPU ေတြဟာ CPU ေတြလိုပဲ ကြန္ပ်ဴတာရဲ့ အပူဆံုးအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္တယ္။ သူကို အေအးမေပးဘူးဆိုရင္ ေလာင္ကၽြမ္းသြားႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူမွာ Cooling Device ေတြပါဝင္လာရတယ္။

Cooling Device ေတြကို passive Cooling , Active Cooling, နဲ့ water cooling ဆိုၿပီးရိွတယ္။

Passive Cooling မွာဆိုရင္ အပူကို Cooling Device ကေနသူဘာသာသူ စြန့္ထုက္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ heatsink ေတြျဖစ္တယ္။

Active cooling ကေတာ့ GPU ကအပူကို cooling device ဆီကို heatpipe လိုဟာမ်ိဳးနဲ့ ကူးေျပာင္းေစျပီးမွ စြန့္ုထုက္တယ္။ heat sink ကေနစြန့္ထုက္တဲ့ ပမာဏနဲ့မေလာက္ေတာ့တဲ့အခါမွာ သံုးပါတယ္ ဥပမာကို ပံုမွာျပထားပါတယ္။ High End card အမ်ားစုဟာ Active cooling ေတြျဖစ္တယ္။

Water Cooling ကေတာ့ တိက္ဆိတ္ညိမ္သက္တဲ့ cooling ကိုလိုခ်င္သူေတြနဲ့ Overclocker ေတြအတြက္ျဖစ္တယ္။ ၄င္းအမ်ိဳးအစားေတြဟာ ေစ်းႏွဳန္းၾကီးမားပါတယ္။

GPU ကေနအပူထုက္မွဳမ်ားလာတာနဲ့ ေသးငယ္တဲ့ cooling device ေတြကမလံုေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီ့အတြက္ပိုမိုၾကီးမားတဲ့ cooler ေတြလိုအပ္လာတယ္။

Cooler အပိုင္းမွာ single slot cooler နဲ့ dual slot cooler ဆိုၿပီးရိွတယ္။

Single slot cooler ဟာ သူ့ရဲ့ တပ္ဆင္တဲ့ slot ေနရာတစ္ခုထဲနဲ့တင္လံုေလာက္ပါတယ္။ သူေဘးမွာရိွတဲ့ card ေတြအတြက္လည္းအဆင္ေျပေစပါတယ္။

Single slot cooler နဲ့မလံုေလာက္တဲ့အခါ dual slot cooler ကိုတပ္ဆင္ေပးလာတယ္။ သူက slot ႏွစ္ခုစာေနရာယူတယ္။ ဒါေပမယ့္ Dual Slot cooler ေတြေလပူေတြကို case ရဲ့အေနာက္ဘက္ကို သူရဲ့ backplate ကေနၿပီးထုက္ေပးတဲ့အတြက္ casing အတြင္းျဖစ္ေပၚတဲ့အပူကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တယ္။


Triple Slot Cooler ဆိုတာရိွပါေသးတယ္။ သူတို့ High End Cooling အတြက္ပဲသံုးပါတယ္။


Vertex

3D game ထဲက object တစ္ခုဒါမွာမဟုတ္ 3D model တစ္ခု ကို vertices ေတြနဲ့ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ Vertex ဆိုတာကေတာ့ X,Y,Z coordinates ရိွတဲ့ အစက္ကေလးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ မ်ဥ္းေျဖာင့္တစ္ေၾကာင္းရဖို ့ vertex အနည္းဆံုးႏွစ္ခုလိုပါတယ္။ မ်က္နာျပင္တစ္ခုျဖစ္ဆို ့ vertex အနည္းဆံုး သံုးခုလိုပါတယ္။ ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာေလာကမွာ မ်ဥ္းေကြးဆိုတာမရိွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မ်ဥ္းေကြးတစ္ေၾကာင္းရဖို ့ vertex ေတြအမ်ားၾကီးကို ဆက္ရတယ္။ ပိုမိုရွုပ္ေထြးတဲ့ 3D object ေတြမွာဆိုရင္ vertex ေတြအမ်ားၾကီးပါဝင္ပါတယ္။

Texture

Texture ကေတာ့ 3D မ်က္နာျပင္ေတြမွာေပၚတဲ့ အသားေရလို ့ေျပာရပါမယ္။ ပံုကိုၾကည့္ပါ။ ပထမပံုက texture မထည့္ရေသးတဲ့ 3D box တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ပံုက texture ထည့္ထားတဲ့ ပံုျဖစ္ပါတယ္။ Texture ေတြေၾကာင့္သာ ကၽြန္ေတာ္တို ့ေတြ ဂိမ္းေတြထဲမွာ ျမက္ခင္းစိမ္းေတြ၊ အုက္စီထားတဲ့ အိမ္နံရံေတြကိုျမင္ရတာပါပဲ။

Shader

Shader ဆိုတာဟာ ဥပမာေရျပင္ေပၚမွာ ေနေရာင္ျပန္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေနေအာင္လုပ္ေပးတာကိုဆိုလိုပါတယ္။ ပံုေဖၚေပးတဲ့အရာလို ့ပဲဆိုပါေတာ့။ ေယဘုံယအားျဖင့္ေတာ့ shader ႏွစ္မ်ိဳးရိွပါတယ္။ Pixel Shader နဲ့ Vertex Shader တို့ျဖစ္ပါတယ္။ Vertex shader ကေတာ့ 3D object ေတြကို ပံုေဖာ္ေပးတယ္။ Pixel Shader ေတြကေတာ့ Pixel ေတြရဲ့ အေရာင္ေတြကို ေျပာင္းလဲေပးပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရရင္ ဂိမ္းထဲမွာပါဝင္တဲ့ ဓါး ေတြကိုအေရာင္လက္ေအာင္လုပ္ေပးတာမ်ိဳးပါ။

Fill rates

ကၽြန္ေတာတုိ့ေတြ Graphic Card ေၾကာ္ျငာေတြမွာ Core clock ေတြ၊ memory clock ေတြအျပင္ fill rate ေတြကိုပါေတြ ့ရတက္ပါတယ္။ Fill rate မွာလည္း ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရိွပါတယ္။ Pixel Fill Rate နဲ့ Texture Fill Rate တို့ျဖစ္ပါတယ္။ Pixel Fill Rate က Graphic Card ကေန တစ္ second မွာ pixel ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ထုက္ေပးႏိုင္လဲဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ Texture Fill Rate ကေတာ့ Pixel တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ texture ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ထုက္ေပးႏိုင္လဲဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

Pixel Fill Rate က ROPs အေရအတြက္နဲ့ Clock Frequency ေျမွာက္ျခင္းနဲ့တူပါတယ္။ Texture fill rate ကေတာ့ nVidia နဲ့ ATI တုိ့ေပၚမွဳတည္ပါတယ္။ nVidia က pixel pipelines ကို clock frequency နဲ့ေျမွာက္ျပီး၊ ATI က Texture unit ကို clock frequency နဲ့ေျမွာက္ပါတယ္။

Graphic Processors

Graphic Processors ေတြကေတာ့ nVidia နဲ့ ATI တို့မွာတစ္ခုနဲ့တစ္ခု မတူညီပါဘူး။ Nvidia က shader processor လို ့သံုးျပီးေတာ့ ATI က Stream processor လို ့သံုးပါတယ္။ သူတို့ႏွစ္ခုကို တိုက္ရိုက္ႏိွဳင္းယွဥ္လို ့မရပါဘူး။ ဥပမာ အားျဖင့္ဆိုရင္ Shader processor 128 ခုပါဝင္တဲ့ 8800 GTS က Stream processor 400 ပါဝင္တဲ့ R3870 ထက္သာပါတယ္။

သူတို့ထက္ပိုျပီးအေရးပါတဲ့အရာေတြရိွေသးပါတယ္။

Vertex Processors (Vertex Shader Unit)

Vertex Processors ေတြကေတာ့ vertex ေတြကိုေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့အရာျဖင့္တဲ့အတြက္ ရွုပ္ေထြးတဲ့ 3D object ေတြအမ်ားၾကီးပါဝင္တဲ့ scenes ေတြအတြက္အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ overall performance အတြက္ ေတာ့ pixel shader ေတြေလာက္အေရးမၾကီးပါဘူး။

Pixel Processors (Pixel Shader Units)

Pixel shader ေတြဟာ pixel ေတြကိုတြက္ခ်က္ရာမွာအသံုးျပဳပါတယ္။ Pixel ေတြဟာ အေရာင္တစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳတာေၾကာင့္ Pixel shader ေတြက အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့ graphic effect ေတြကိုျပဳလုပ္ရာမွာ အေရးပါပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အစစ္အမွန္နီးပါးထင္မွတ္မွားရတဲ့ ေရျပင္ကို pixel shader ေတြကျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

Unifined Shader

Unified shader ေတြကိုေတာ့ DirectX 10 ရဲ့ unified shader architecture အတြက္အသံုးျပဳပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း directX 10 ကိုေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ graphic card ေတြမွာ shader processor ေတြက unified shader ေတြျဖစ္လာရတယ္။

Texture Mapping Units (TMUs)

အမွန္တကယ္ေတာ့ texture ေတြကို သူေနရာမွာသူ ရိွဖို ့ရာအတြက္ address ေတြလိုပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂိမ္းေတြမွာ အိမ္ရဲ့ ေခါင္မိုးက texture တစ္မ်ိဳး၊ နံရံက texture တစ္မ်ိဳး၊ တံခါးက texture တစ္မ်ိဳး စသည္ျဖင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြအတြက္ TMUs ေတြကလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ TMUs ေတြက vertex shader နဲ့ pixel shader ေတြနဲ့အတူတြဲျပီးအလုပ္လုပ္ပါတယ္။

Raster Operator Units (ROPs)

ROPs ေတြက pixel ေတြကို graphic memory ေပၚကိုေရးသားရာမွာအသံုးျပဳပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ေရးသားတဲ့ speed ကို fill rate လို့ေခၚပါတယ္။အရင္တုန္းက ROPs ေတြရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္က အေရးႀကီးေပမယ့္ အခုအခါမွာေတာ့ performance အေပၚမွာေတာ့ သိပ္ျပီးသက္ေရာက္မွဳမရိွပါဘူး။

Pipelines

Pipelines လို့ေျပာရာမွာ ၄င္းကို unit တစ္ခုအေနနဲ့မမွက္ယူသင့္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ graphic processor ထဲမွာ မတူညီတဲ့ pipelines ေတြပါဝင္ျပီး မတူညီတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္လို ့ပါပဲ။ ဒီမွာေတာ့ pipeline ေတြကို pixel shader ေတြနဲ့ TMUs ေတြခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္မွဳကိုေဖာ္ျပပါတယ္။

ဥပမာ Radeon 9700 မွာ pixel shader ၈ခု ကို TMUs ၈ခုနဲ့ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ pipelines ၈ခု ပါဝင္တယ္လို ့ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေနာက္ေပၚ card ေတြမွာေတာ့ ဒီလိုေျပာလို့မရေတာ့ပါဘူး။ ဥပမာ အားျဖင့္ ATI's Radeon X1600 မွာ ဆိုရင္ pixel shader ၁၂ ခု ပါဝင္ေပမယ့္ TMUs ကေတာ့ ၈ခုပဲပါဝင္ပါတယ္။ သူ့ကို pipeline ၁၂ ခုလို့မေျပာႏိုင္သလို ၈ခုလို့လဲမေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ pipeline ပိုမ်ားတဲ့ကဒ္က pipeline နည္းတဲ့ကဒ္ထက္ ေတာ့ပိုျမန္ပါတယ္။


Microsoft's DirectX, OpenGL, Shader Model

ဒီ အသံုးအႏွဳန္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို့ေတြ ေတြ ့ေနၾကျဖစ္ေပမယ့္ နားလည္သူနည္းပါတယ္။DirectX နဲ့ OpenGL တို ့က graphic API ေတြျဖစ္ပါတယ္။ API ဆိုတာက Application Programming Interface ကိုဆိုလိုတာပါ။ API ေတြေပၚမလာခင္တုန္းက graphic card company ေတြဟာသူတို့ ရဲ့ကဒ္ေတြကို သီးသန့္ programmin language ေတြနဲ့အသံုးျပဳႏိုင္တယ္။ ဆိုလိုတာက game ေရးသားသူေတြဟာ ကဒ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီအတြက္ အကုန္ေရးသားေပးရတယ္။ ဒါမွ သူတို့ေရးတဲ့ game ကို ကဒ္ေတြအကုန္လံုးနဲ့ လိုက္ဖက္ညီညီ ေဆာ့ကစားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ အဓိကျပႆနာက အခ်ိန္ကုန္ျပီးကုန္က်စရိတ္မ်ားတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီ့အတြက္ programming “စံ” တစ္ခုကိုသက္မွတ္ၾကတယ္။ ၄င္းကို API ေတြလို့ေခၚတယ္။ graphic အတြက္မို့လို့ graphic API လို့ေခၚပါတယ္။ ယခုလက္ရိွသံုးေနတဲ့ APIs ေတြက DirectX နဲ့ OpenGL ပဲျဖစ္တယ္။ DirectX က Graphic card ေတြေပၚမွာ ပိုၿပီး လႊမ္းမိုးမွဳရိွတယ္။ တကယ္ေတာ့ Direct X ဟာ Graphic API တစ္ခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ သူ့မွာ တၿခား API ေတြပါဝင္ပါေသးတယ္။ ဥပမာ sound, Input device, Music စတာေတြေပါ့။ ယခုလက္ရိွမွာေတာ့ Direct X 11 ကအျမင့္ဆံုးပါပဲ။ Direct X version ေတြက တစ္ခုနဲ့တစ္ခုမတူပါဘူး။ ဆိုလိုတာက Direct X 9.0 ကို ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ကဒ္က direct X 10.0 ကိုမေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Direct X 10.0 ကဒ္က 9.0 ကိုေတာ့ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ တစ္ခုသတိထားရမွာက direct X 9.0 version ေတြထိပဲ window XP က လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ window vista ၾကမွ 10.0 ကိုလက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက Shader Model ေတြပဲျဖစ္တယ္။ သူတို့က Direct X ရဲ့ function အခြဲေလးေတြလို့ဆိုရမွာပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမင့္ေလေကာင္းေလပါပဲ။ Direct X model ျမွင့္ျခင္းက ပိုမိုရွုပ္ေထြးတဲ့ 3D model ေတြကိုလက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။


HDR and OpenEXR HDR

HDR (High Dynamic Range) ဆိုတာကေတာ့ 3D application နဲ့ game ေတြမွာ အစစ္အမွန္နီးပါး အလင္းကိုရရိွဖို့အတြက္ အသံုးျပဳၾကတယ္။ Graphic Card အကုန္လံုးဟာ Direct X version ေတြလိုပဲ HDR ကိုမေထာက္ပံေပးႏိုင္ပါဘူး။ Direct X 9.0 ေပၚမလာခင္တုန္းက graphic ကဒ္ေတြဟာ lighting ပိုင္းအတြက္ 8-Bit (256 color) ထိပဲတြက္ခ်က္ႏိုင္တယ္။ Direct X 9.0 ကဒ္ေတြကေတာ့ lighting ပိုင္းအတြက္ 24 bit (16.7 million color) ထိတြက္ခ်က္ႏိုင္လာတယ္။ Shader Model 3.0 (SM 3) ကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တဲ့ ကဒ္ေတြကေတာ့ OpenEXR HDR ကိုအသံုးျပဳႏိုင္တယ္။ သူက 32 bit ထိတြက္ခ်က္ေပးႏိုင္တယ္။ OpenEXR HDR ကိုေတာ့အဓိကအားျဖင့္ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ျဖစ္တဲ့ VFX ေတြအတြက္အဓိကထားပါတယ္။ အဓိကျပႆနာကေတာ့ ဂိမ္းေတြကို HDR နဲ့ေဆာ့ရင္ system တစ္ခုလံုးကို ေႏွးေကြးသြားတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ game ေတြကို HDR နဲ့ေဆာ့ကစားခ်င္ရင္ graphic card အျမင့္စားေတြကိုလိုပါမယ္။


Anti-Aliasing

Aliasing ဆိုတာကေတာ့ အထစ္ထစ္နဲ့အနားစြန္းေတြျဖစ္ေနတာ၊ အတံုးေလးေတြျဖစ္ေနတာကိုဆိုလိုတာပါ။ ဒါဟာ pixel ေတြေၾကာင့္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ မ်ဥ္းေကြးဆိုတာမရိွပါဘူး။ မ်ဥ္းေကြးကိုလိုခ်င္ရင္ pixel ေလးေတြကို ဆက္ျပီးလုပ္ယူရတာေၾကာင့္ အထစ္ထစ္ေတြျဖစ္ရတာပါ။ သူကို ေခ်ျဖက္ဖို့အတြက္ Anti - Aliasing (AA) ကိုအသံုးျပဳလာၾကတယ္။ အဓိက color တစ္ခုကို သူ့ေဘးမွာ အေရာင္အႏုအရင့္ေပါင္းထည့္ လိုက္ျပီးပိုမိုေခ်ာေမြ့တဲ့ မ်က္နာျပင္ရေအာင္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ့ပမာဏကို “အဆ” နဲ့ တိုင္းပါတယ္။ 2x, 4x စသည္ျဖင့္ေပါ့။ 2x AA ထက္ 4x AA ကပိုၿပီးေခ်ာေမြ ့ေပမယ့္လို ပိုၿပီး ေတာ့လည္း graphic power ကိုသံုးပါတယ္။ graphic performance ကိုေႏွးေစတဲ့ထဲမွာ ဒီေကာင္ကလည္း အဓိက ျပႆနာပါပဲ။

Texture Filtering

3D game ေတြအားလံုးမွာ texture ေတြပါဝင္ပါတယ္။ ဒီ texture ေတြဟာ ဥပမာအားျဖင့္- texture ရိွတဲ့ မ်က္နာျပင္ကို အေပၚစီးကၾကည့္ရင္ ျပတ္ျပတ္သားသားျမင္ရေပမယ့္ ေဘးတိုက္ကျဖစ္ေစ၊ တစ္ေျပးညီကျဖစ္ေစၾကည့္လိုက္ရင္ မွဳန္ဝါးသြားတာ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမျမင္ရတာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖုိ့အတြက္ Texture Filtering ကို ထည့္သြင္းလာၾကပါတယ္။ သူ့မွာ bilinear, Tri- linear နဲ့ Anistropic Filtering ဆိုျပီးရိွပါတယ္။ ဒါေတြက filtering method ေတြျဖစ္ပါတယ္။ bi-linear ထက္ Tri-linear ကပိုေကာင္းျပီး သူတို့ေတြထက္ Anistropic ကပိုေကာင္းပါတယ္။ ဒီ effect ေတြက ေနာက္ပိုင္းထြက္ရိွလာတဲ့ကဒ္ေတြရဲ့ performace ကိုသိသိသာသာ ထိခိုက္ျခင္းမရိွေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ texturing filtering ကိုပိုမိုသံုးရင္ performance ပိုမိုလိုတယ္ဆိုတာေတာ့သိထားရပါမယ္။

High definition texture

Game ေတြကို အျပင္ေလာကနဲ့တူေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ texture ေတြကလည္းအေရးပါပါတယ္။ resolution ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ texture ေတြကိုသံုးေလ garaphic memory မ်ားမ်ားလိုေလျဖစ္ပါတယ္။ Texture ေတြကို memory ေတြကအမီွမလိုက္ႏိုင္တဲ့အခါ game ကစားရာမွာ texture ေတြကေနာက္က် ၿပီးမွ ေပၚလာတာမိ်ဳးေတြျဖစ္တက္ပါတယ္။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ လိုအပ္တဲ့ texture ေတြကို system memory, HDD ေတြကေနေခၚယူေနရလို့ျဖစ္ပါတယ္။ game ေတြကို texture ျမင့္ျမင့္နဲ့ေဆာ့ျခင္ရင္ေတာ့ memory မ်ားမ်ားပါတဲ့ ကဒ္ကိုထည့္တြက္ရပါမယ္။

Choosing Graphic Card

ဒီေလာက္ဆိုရင္ စာဖက္သူတို့လည္း graphic card အေၾကာင္းကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နားလည္ေလာက္ျပီထင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အခု Graphic Card ေတြကိုေရြးခ်ယ္ရာမွာ ဦးစားေပး စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ေတြကိုေျပာျပပါမယ္။

အခုလက္ရိွေစ်းကြက္ထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ကဒ္အားလံုးနီးပါးဟာ PCI E ေတြျဖစ္လို့ ဒါကိုေတာ့ ထည့္မေျပာေတာ့ဘူး။

၁- GPU

စစျခင္း GPU ကိုစဥ္းစားရပါမယ္။ သူက Graphic performance တစ္ခုလံုးအတြက္ အခရာ က်တယ္။ သူမွာ shader processor, stream processor ဘယ္ေလာက္ပါသလဲ။ Pipeline ေတြ၊ pixel shader ေတြ၊ vertex shader ေတြ၊ texture /pixel fill rate စတာေတြကိုၾကည့္ရပါမယ္။

၂- Memory Interface

Graphic Memory ပမာဏထက္ သူရဲ့ interface ကိုအဓိကထားရပါမယ္။ ဥပမာ- 1GB- 128bit ထက္ 521MB 256 bit ကိုေရြးသင့္ပါတယ္။

၃- supporting function and output

ေနာက္တစ္ခုက ဘာေတြကို support လုပ္သလဲ၊ Direct X 10ရသလား၊ SM ကေကာ 3.0 ရရဲ့လား၊ OpenGL က ဘယ္ထိရသလဲစသည္ျဖင့္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီး DVI ဘယ္ႏွေပါက္ပါလဲ၊ HDMI ေကာရရဲ့လား၊ Display Port စတာေတြကို စဥ္းစားရပါမယ္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ေတာ့ DVI နွစ္ေပါက္၊ ဒါမွမဟုတ္ DVI တစ္ေပါက္နဲ့ D-sub တစ္ေပါက္ေတာ့ပါပါတယ္။

၄- Graphic Memory

Graphic Memory မ်ားျခင္းက graphical data ေတြကို မ်ားမ်ား လက္ခံေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ system ေပၚလည္းဝန္နည္းေစပါတယ္။

၅- Monitor Resolution

Graphic card ရဲ့ performace ဟာမိမိ monitor ရဲ့ အျမင့္ဆံုး resolution မွာ ေကာင္းေကာင္း run ႏိုင္ရမယ္။ ကိုယ္ဝယ္မယ့္ ကဒ္ရဲ့ performance ေတြကို review site ေတြမွာၾကည့္ရွု့ထားသင့္တယ္။

၆- Power consumption

ကဒ္ရဲ့ လိုအပ္တဲ့ power ကို မိမိရဲ့ PSU ကေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရဲ့လားဆိုတာ သိထားရမယ္။

၇- Multicard

ကိုယ္မွာ SLI/Crossfire တပ္ဆင္ႏိုင္တဲ့ MB ရိွရင္ ကိုယ္ဝယ္မဲ့ ကဒ္က ၄င္းကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရမယ္။ ဒါမွ ကိုယ္က upgrade လုပ္ခ်င္တဲ့အခါအဆင္ေျပမယ္။

၈- Cooling

ကဒ္ရဲ့ cooling ကလည္းအေရးပါပါတယ္။ Game ေဆာ့ေနတုန္း cooling ဂန့္သြားလို့ ေလာင္သြားတဲ့ကဒ္ေတြကိုေတြ့ဖူးတယ္။

၉- Components

ကဒ္မွာသံုးတဲ့ပစၥည္းေတြက Solid Capacitor ေတြလား၊ militray component ေတြလား ဆိုတာေတြကိုၾကည့္ရမယ္။ ဒါေတြက ကဒ္ကိုၾကာရွည္ခံေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ထက္ကဒ္အသစ္ကိုဝယ္ယူဖို့အစီအစဥ္မရိွတဲ့သူေတြေပါ့။

၁၀-Overclocking

Overclocker မ်ားအတြက္ကေတာ့ဒါကအေရးၾကီးတယ္။ သာမန္သံုးသူေတြကေတာ့ မလုိပါဘူး။ Voltage Control function ပါရဲ့လား၊ hardware overclocking ပါရဲ့လားဆိုတာကိုၾကည့္ရမယ္။ Overclocking လုပ္ရင္ stable ျဖစ္ေအာင္ အပို Chipset ေတြထည့္သြင္းျခင္းရိွမရိွဆိုတာကိုလည္း ၾကည့္ရပါမယ္။


Read More articles on www.freemanhardwares.webs.com


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...